Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT

Zmiana pracy 2022 – raport

Ostatnia aktualizacja 2 marca, 2023

Raport pt. “Zmiana pracy na IT 2022. Polacy chcą się przebranżowić, ale stawiają warunki” powstał na bazie ankiety zleconej agencji badawczej ARC Rynek i Opinia w maju 2022 roku. Badanie wykonano na grupie 1025 osób, z czego 623 zadeklarowało chęć zmiany branży na IT.

zmiana pracy

Infografika powstała na podstawie najciekawszych danych z raportu o przebranżowieniu do IT.

W ankiecie wzięli udział respondenci w grupie wiekowej 25-37 lat, aktywni zawodowo, o wykształceniu średnim lub wyższym. Raport dotyczy pracowników zatrudnionych aktualnie w różnorodnych sektorach.

Dowiadujemy się, jak Polacy postrzegają swoje perspektywy zmiany pracy. Co ich motywuje do takiej decyzji, a także jakie dostrzegają przeszkody.Większość badanych to pracownicy branż, których specyfika wymaga pracy zmianowej lub fizycznej. Jaki to ma wpływ na dalsze decyzje związane z potencjalnym przebranżowieniem?

Poznajemy także samoocenę respondentów względem aktualnie posiadanych kompetencji oraz sprawdzamy skłonność do podjęcia kroków ku zmianie zatrudnienia w nadchodzącym czasie. Ponadto badamy aktualne postrzeganie atrakcyjności wybranych specjalizacji IT, a także pytamy o preferowane formy nauki nowych umiejętności koniecznych do przebranżowienia. Dodatkowo zarysowujemy kontekst tego, jak zmiana pracy może wpłynąć na zarobki, przytaczając przykłady z zagranicznych rynków.

Zmiana pracy 2022 – co znajdziesz w środku?

Najciekawsze dane:

  • Aż 39% badanych myśli o przebranżowieniu, ale nie potrafi sprecyzować czasu, w jakim dokona zmiany;
  • Specjaliści różnych dziedzin (38%) to najliczniejsza grupa deklarująca chęć przebranżowienia;
  • Liczba osób po studiach technicznych (19%), myślących o przebranżowieniu do IT jest prawie taka sama, jak liczba osób bez ukończonych studiów (18%).
Total
0
Shares