Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT

Elastyczne godziny pracy

Ranking benefitów dla pracowników →

Elastyczne godziny pracy

Elastyczne godziny pracy to jeden z bardziej atrakcyjnych benefitów


Miejsce 2. w rankingu benefitów
← Zobacz Miejsce 1 | Zobacz Miejsce 3 →

Partner merytoryczny

Elastyczne godziny pracy można spotkać coraz powszechniej w różnych sektorach ogólnie rozumianej pracy biurowej. Zazwyczaj jest to zakres godzin, w których można rozpocząć pracę (np. 7:00-10:00), a także możliwość wzięcia przerwy w ciągu dnia potrzebnej do załatwienia spraw prywatnych. Przerwę można odrobić w dowolnym czasie w ciągu danego okresu rozliczeniowego.

Inny wariat zakłada przydzielony z góry wymiar godzin, który pracownik musi poświęcić na pracę, najczęściej jest to 40 godzin tygodniowo. W takiej sytuacji to pracownik decyduje o tym, w jaki sposób podzieli swoje zadania i czy będzie spędzać na pracy jednakową liczbę godzin w tygodniu, czy też podzieli je różnie według uznania.

Ten tryb pracy umożliwia lepsze zaplanowanie swojego dnia, także z uwzględnieniem preferencji. 

38%

Tylu respondentów wskazuje, że elastyczne godziny pracy to najbardziej atrakcyjny benefit.

32%

Tylu respondentów deklaruje posiadanie benefitu w formie elastycznych godzin pracy.

35%

Tylu respondentów aktywnie korzysta z elastycznych godzin pracy w formie benefitu pracowniczego.


Zobacz pozostałe benefity z rankingu Top 10

Kiedy szukamy pracy w IT, pod uwagę bierzemy nie tylko wynagrodzenie i konkretne specjalizacje. Benefity – jak potwierdza to nasze badanie – również mają duże znaczenie. Zapoznaj się z podsumowaniem i metodyką badania. →


benefity dla pracowników
Elastyczne godziny pracy
Więcej niż 26 dni urlopu
benefity dla pracowników
Praca zdalna 100%
benefity dla pracowników
Ubezpieczenie na życie
Języki obce z nativem
Zwrot kosztów za telefon i internet
benefity dla pracowników

O badaniu

Benefity w ostatnich latach stały się regularnym elementem oferowanym powszechnie pracownikom, często już bez względu na wielkość firmy. Niezależnie od wielkości organizacji, pracodawcy starają się skusić kandydatów dodatkowymi bonusami. Na zlecenie Enter The Code i Netwise firma badawcza ARC Rynek i Opinia przebadała 1010 respondentów w temacie postrzegania benefitów pracowniczych, a także ich charakteru i częstości występowania.

Kto wziął udział w badaniu? Badanie przeprowadzono wśród 1010 osób, z czego 806 zadeklarowało posiadanie benefitów pracowniczych. W grupie respondentów znalazło się 50% kobiet i 50% mężczyzn w przedziale wiekowym 20-65 lat. Najmniejszą grupę (5%) stanowiły osoby w przedziale wiekowym 20-24 lata. 74% osób zadeklarowało posiadanie wykształcenia wyższego, a 96% ma stałą pracę. W ramach umowy o pracę pracuje 89% osób.


Czytaj artykuły o benefitach i kulturze firmowej