Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT

Praca zdalna 100%

Ranking benefitów dla pracowników →

Praca zdalna 100%

Chcemy pracować w pełni zdalnie

Miejsce 5. w rankingu benefitów
← Zobacz Miejsce 4 | Zobacz Miejsce 6 →


Partner merytoryczny

Praca zdalna stała się nową rzeczywistością dla wielu pracowników za sprawą pandemii Covid-19 i umożliwiła zrewidowanie starych sposobów organizacji pracy. W wyniku tych zmian okazało się, że wiele firm pozostawiło na stałe możliwość takiego trybu, rozszerzając go o wariant pracy hybrydowej. Jak to wygląda wśród pracowników IT?

Według raportu No Fluff Jobs o pracy zdalnej i hybrydowej w IT w 2022 roku, 62,8% specjalistów i specjalistek zauważyło u siebie wzrost samopoczucia po przejściu na pracę zdalną, a 96% wyraża chęć pracy w takim trybie w pełnym wymiarze czasu.

27%

Tylu respondentów wskazuje, że praca zdalna to najbardziej atrakcyjny benefit.

15%

Tylu respondentów deklaruje posiadanie benefitu w formie pracy zdalnej 100%.

14%

Tylu respondentów aktywnie korzysta z pracy zdalnej w formie benefitu pracowniczego.

Zdalny tryb pracy to również doskonały sposób na pozyskanie pracowników, którzy z powodu swojego miejsca zamieszkania mogliby nigdy nie trafić do danej firmy. Jest to ważne także z punktu widzenia wykluczenia komunikacyjnego, które jest bardzo powszechnym problemem w Polsce. Dzięki pracy zdalnej dostęp do kandydatów o różnych specjalizacjach jest znacznie szerszy, a wartościowi kandydaci mogą bez ograniczeń terytorialnych skupić się na szukaniu najlepszego dla siebie miejsca pracy.


Zobacz pozostałe benefity z rankingu Top 10

Kiedy szukamy pracy w IT, pod uwagę bierzemy nie tylko wynagrodzenie i konkretne specjalizacje. Benefity – jak potwierdza to nasze badanie – również mają duże znaczenie. Zapoznaj się z podsumowaniem i metodyką badania. →


benefity dla pracowników
Elastyczne godziny pracy
Więcej niż 26 dni urlopu
benefity dla pracowników
Praca zdalna 100%
benefity dla pracowników
Ubezpieczenie na życie
Języki obce z nativem
Zwrot kosztów za telefon i internet
benefity dla pracowników

O badaniu

Benefity w ostatnich latach stały się regularnym elementem oferowanym powszechnie pracownikom, często już bez względu na wielkość firmy. Niezależnie od wielkości organizacji, pracodawcy starają się skusić kandydatów dodatkowymi bonusami. Na zlecenie Enter The Code i Netwise firma badawcza ARC Rynek i Opinia przebadała 1010 respondentów w temacie postrzegania benefitów pracowniczych, a także ich charakteru i częstości występowania.

Kto wziął udział w badaniu? Badanie przeprowadzono wśród 1010 osób, z czego 806 zadeklarowało posiadanie benefitów pracowniczych. W grupie respondentów znalazło się 50% kobiet i 50% mężczyzn w przedziale wiekowym 20-65 lat. Najmniejszą grupę (5%) stanowiły osoby w przedziale wiekowym 20-24 lata. 74% osób zadeklarowało posiadanie wykształcenia wyższego, a 96% ma stałą pracę. W ramach umowy o pracę pracuje 89% osób.


Czytaj artykuły o benefitach i kulturze firmowej