Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT

Roczne bonusy (np. karty upominkowe)

Ranking benefitów dla pracowników →

Roczne bonusy (np. karty upominkowe)

Roczne bonusy uważane są za standard przez 42% badanych


Miejsce 4. w rankingu benefitów
← Zobacz Miejsce 3 | Zobacz Miejsce 5 →

Partner merytoryczny

Roczne bonusy mają najczęściej formę kart upominkowych lub bonów, które pracownicy mogą otrzymać z jakiejś okazji, np. w okolicach świąt na koniec roku. 

Pracodawca przeznacza na ten cel część środków pochodzących z budżetu obrotowego firmy lub środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. To, na jaką formę finansowania kart lub bonów zdecyduje się pracodawca, będzie miało swoje odzwierciedlenie w różnicach opodatkowania u pracowników.

Karta prepaid cechuje się wysokim stopniem elastyczności pod kątem jej użycia. Jest to jednorazowo doładowana wybraną kwotą karta, którą można wykorzystać do opłacenia jakichkolwiek produktów lub usług w konkretnych sklepach lub całych kompleksach handlowych, a także przez internet. Karta przedpłacona posiada swoją datę ważności i po tym czasie środki przepadają i nie można jej wykorzystać.

Bony można wymienić na konkretne towary lub usługi w wyznaczonych miejscach. Warunki wykorzystania bonów są mniej elastyczne pod kątem sposobu realizacji, a także dostępności miejsc honorujących ten środek wymiany. Dodatkowo w przypadku bonów czasami nie ma możliwości wymiany na dowolny produkt, tylko z góry jest określony jego typ lub kategoria, do której należy.

29%

Tylu respondentów wskazuje, że roczne bonusy to najbardziej atrakcyjny benefit.

25%

Tylu respondentów deklaruje posiadanie benefitu w formie rocznych bonusów.

21%

Tylu respondentów aktywnie korzysta z rocznych bonusów w formie benefitu pracowniczego.


Zobacz pozostałe benefity z rankingu Top 10

Kiedy szukamy pracy w IT, pod uwagę bierzemy nie tylko wynagrodzenie i konkretne specjalizacje. Benefity – jak potwierdza to nasze badanie – również mają duże znaczenie. Zapoznaj się z podsumowaniem i metodyką badania. →


benefity dla pracowników
Elastyczne godziny pracy
Więcej niż 26 dni urlopu
benefity dla pracowników
Praca zdalna 100%
benefity dla pracowników
Ubezpieczenie na życie
Języki obce z nativem
Zwrot kosztów za telefon i internet
benefity dla pracowników

O badaniu

Benefity w ostatnich latach stały się regularnym elementem oferowanym powszechnie pracownikom, często już bez względu na wielkość firmy. Niezależnie od wielkości organizacji, pracodawcy starają się skusić kandydatów dodatkowymi bonusami. Na zlecenie Enter The Code i Netwise firma badawcza ARC Rynek i Opinia przebadała 1010 respondentów w temacie postrzegania benefitów pracowniczych, a także ich charakteru i częstości występowania.

Kto wziął udział w badaniu? Badanie przeprowadzono wśród 1010 osób, z czego 806 zadeklarowało posiadanie benefitów pracowniczych. W grupie respondentów znalazło się 50% kobiet i 50% mężczyzn w przedziale wiekowym 20-65 lat. Najmniejszą grupę (5%) stanowiły osoby w przedziale wiekowym 20-24 lata. 74% osób zadeklarowało posiadanie wykształcenia wyższego, a 96% ma stałą pracę. W ramach umowy o pracę pracuje 89% osób.


Czytaj artykuły o benefitach i kulturze firmowej