Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT

Więcej niż 26 dni płatnego urlopu

Ranking benefitów dla pracowników →

Więcej niż 26 dni urlopu

Zwiększony limit płatnego urlopu wpływa na większą wydajność i zaangażowanie w pracy


Miejsce 3. w rankingu benefitów
← Zobacz Miejsce 2 | Zobacz Miejsce 4 →

Partner merytoryczny

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi w Polsce przysługuje 26 dni płatnego urlopu wypoczynkowego, jeśli jego staż pracy wynosi co najmniej 10 lat. Niektóre firmy oferują benefit w postaci określonej liczby dodatkowych dni płatnego urlopu, a czasami nawet nielimitowany płatny urlop.

Płatny urlop bez limitu dni funkcjonuje w wielu zagranicznych przedsiębiorstwach (można tu wymienić Netflix, LinkedIn czy też HubSpot), ale też tego rodzaju rozwiązanie pojawia się również w Polsce. Mimo obaw o nadużycia, praktyka pokazuje, że korzystają na tym zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Pracownicy pracują wydajniej i wcale nie nadużywają swobody związanej z nielimitowanym urlopem. Wzrasta ich poczucie zaangażowania w pracę, którą wykonują wydajniej. Pracodawcy oszczędzają czas na procesach związanych z przetwarzaniem wniosków urlopowych i zyskują zadowolonych oraz lojalnych pracowników.

35%

Tylu respondentów wskazuje, że zwiększony limit płatnego urlopu to najbardziej atrakcyjny benefit.

10%

Tylu respondentów deklaruje posiadanie benefitu w formie zwiększonego limitu płatnego urlopu.

9%

Tylu respondentów aktywnie korzysta ze zwiększonego limitu płatnego urlopu w formie benefitu pracowniczego.


Zobacz pozostałe benefity z rankingu Top 10

Kiedy szukamy pracy w IT, pod uwagę bierzemy nie tylko wynagrodzenie i konkretne specjalizacje. Benefity – jak potwierdza to nasze badanie – również mają duże znaczenie. Zapoznaj się z podsumowaniem i metodyką badania. →


benefity dla pracowników
Elastyczne godziny pracy
Więcej niż 26 dni urlopu
benefity dla pracowników
Praca zdalna 100%
benefity dla pracowników
Ubezpieczenie na życie
Języki obce z nativem
Zwrot kosztów za telefon i internet
benefity dla pracowników

O badaniu

Benefity w ostatnich latach stały się regularnym elementem oferowanym powszechnie pracownikom, często już bez względu na wielkość firmy. Niezależnie od wielkości organizacji, pracodawcy starają się skusić kandydatów dodatkowymi bonusami. Na zlecenie Enter The Code i Netwise firma badawcza ARC Rynek i Opinia przebadała 1010 respondentów w temacie postrzegania benefitów pracowniczych, a także ich charakteru i częstości występowania.

Kto wziął udział w badaniu? Badanie przeprowadzono wśród 1010 osób, z czego 806 zadeklarowało posiadanie benefitów pracowniczych. W grupie respondentów znalazło się 50% kobiet i 50% mężczyzn w przedziale wiekowym 20-65 lat. Najmniejszą grupę (5%) stanowiły osoby w przedziale wiekowym 20-24 lata. 74% osób zadeklarowało posiadanie wykształcenia wyższego, a 96% ma stałą pracę. W ramach umowy o pracę pracuje 89% osób.


Czytaj artykuły o benefitach i kulturze firmowej