Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT

Zwrot kosztów dojazdu do pracy

Ranking benefitów dla pracowników →

Zwrot kosztów dojazdu do pracy

36% badanych uważa zwrot kosztów dojazdu do pracy za standard, a nie benefit


Miejsce 6. w rankingu benefitów
← Zobacz Miejsce 5 | Zobacz Miejsce 7 →

Partner merytoryczny

Niektóre firmy decydują się na sfinansowanie pracownikom dojazdów do biura. Zwrot kosztów dojazdu do pracy może obejmować różne warianty komunikacji miejskiej, ale też może to być dodatek do paliwa lub bon na zakup roweru.

Niezależnie od metody finansowania oraz jej wymiaru, jest to atrakcyjny benefit dla osób, które nie mogą swojej pracy wykonywać zdalnie. Jednocześnie taki dodatek może zahamować tendencję związaną z chęcią zmiany pracy w przypadku powrotu do trybu stacjonarnego.

Według raportu No Fluff Jobs o pracy zdalnej i hybrydowej w IT w 2022 roku, 40% osób pracujących w branży IT uważa brak konieczności dojazdu do biura za największą zaletę pracy zdalnej.

27%

Tylu respondentów wskazuje, że zwrot kosztów dojazdu do pracy to najbardziej atrakcyjny benefit.

8%

Tylu respondentów deklaruje posiadanie benefitu w formie zwrotu kosztów dojazdu do pracy.

7%

Tylu respondentów aktywnie korzysta ze zwrotu kosztów dojazdu do pracy w formie benefitu pracowniczego.


Zobacz pozostałe benefity z rankingu Top 10

Kiedy szukamy pracy w IT, pod uwagę bierzemy nie tylko wynagrodzenie i konkretne specjalizacje. Benefity – jak potwierdza to nasze badanie – również mają duże znaczenie. Zapoznaj się z podsumowaniem i metodyką badania. →


benefity dla pracowników
Elastyczne godziny pracy
Więcej niż 26 dni urlopu
benefity dla pracowników
Praca zdalna 100%
benefity dla pracowników
Ubezpieczenie na życie
Języki obce z nativem
Zwrot kosztów za telefon i internet
benefity dla pracowników

O badaniu

Benefity w ostatnich latach stały się regularnym elementem oferowanym powszechnie pracownikom, często już bez względu na wielkość firmy. Niezależnie od wielkości organizacji, pracodawcy starają się skusić kandydatów dodatkowymi bonusami. Na zlecenie Enter The Code i Netwise firma badawcza ARC Rynek i Opinia przebadała 1010 respondentów w temacie postrzegania benefitów pracowniczych, a także ich charakteru i częstości występowania.

Kto wziął udział w badaniu? Badanie przeprowadzono wśród 1010 osób, z czego 806 zadeklarowało posiadanie benefitów pracowniczych. W grupie respondentów znalazło się 50% kobiet i 50% mężczyzn w przedziale wiekowym 20-65 lat. Najmniejszą grupę (5%) stanowiły osoby w przedziale wiekowym 20-24 lata. 74% osób zadeklarowało posiadanie wykształcenia wyższego, a 96% ma stałą pracę. W ramach umowy o pracę pracuje 89% osób.


Czytaj artykuły o benefitach i kulturze firmowej