Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT

Zwrot kosztów za telefon i internet

Ranking benefitów dla pracowników →

Zwrot kosztów za telefon i internet

Aż 37% badanych uważa zwrot kosztów za telefon i internet za standard, a nie benefit


Miejsce 9. w rankingu benefitów
← Zobacz Miejsce 8 | Zobacz Miejsce 10 →

Partner merytoryczny

Upowszechnienie się pracy zdalnej i hybrydowej pociągnęło za sobą nowe pomysły na benefity firmowe. Jednym z nich jest zwrot kosztów za telefon i internet. 

Według badania No Fluff Jobs na temat pracy zdalnej i hybrydowej w 2022 roku aż 61% specjalistów i specjalistek pracuje w pełni zdalnie. Niesie to za sobą m.in. koszty wynikające z korzystania do celów zawodowych z własnego połączenia internetowego. Szczególnie w sytuacji, w której pracownik korzysta w domu z internetu z ograniczonym transferem danych.

Obecnie standardem jest, że pracodawca powinien zapewnić pracownikowi narzędzia do wykonywania pracy. W kontekście pracy zdalnej, jednym z podstawowych narzędzi jest właśnie internet.

Dodatkowo wiosną 2023 roku ma wejść w życie zmiana w Kodeksie pracy regulująca pracę zdalną, w której ujęte będą również kwestie rekompensat za zużycie prądu oraz internetu.

17%

Tylu respondentów wskazuje, że zwrot kosztów za telefon i internet to najbardziej atrakcyjny benefit.

11%

Tylu respondentów deklaruje posiadanie benefitu w formie zwrotu kosztów za telefon i internet.

10%

Tylu respondentów aktywnie korzysta ze zwrotu kosztów za telefon i internet w formie benefitu pracowniczego.


Zobacz pozostałe benefity z rankingu Top 10

Kiedy szukamy pracy w IT, pod uwagę bierzemy nie tylko wynagrodzenie i konkretne specjalizacje. Benefity – jak potwierdza to nasze badanie – również mają duże znaczenie. Zapoznaj się z podsumowaniem i metodyką badania. →


benefity dla pracowników
Elastyczne godziny pracy
Więcej niż 26 dni urlopu
benefity dla pracowników
Praca zdalna 100%
benefity dla pracowników
Ubezpieczenie na życie
Języki obce z nativem
Zwrot kosztów za telefon i internet
benefity dla pracowników

O badaniu

Benefity w ostatnich latach stały się regularnym elementem oferowanym powszechnie pracownikom, często już bez względu na wielkość firmy. Niezależnie od wielkości organizacji, pracodawcy starają się skusić kandydatów dodatkowymi bonusami. Na zlecenie Enter The Code i Netwise firma badawcza ARC Rynek i Opinia przebadała 1010 respondentów w temacie postrzegania benefitów pracowniczych, a także ich charakteru i częstości występowania.

Kto wziął udział w badaniu? Badanie przeprowadzono wśród 1010 osób, z czego 806 zadeklarowało posiadanie benefitów pracowniczych. W grupie respondentów znalazło się 50% kobiet i 50% mężczyzn w przedziale wiekowym 20-65 lat. Najmniejszą grupę (5%) stanowiły osoby w przedziale wiekowym 20-24 lata. 74% osób zadeklarowało posiadanie wykształcenia wyższego, a 96% ma stałą pracę. W ramach umowy o pracę pracuje 89% osób.


Czytaj artykuły o benefitach i kulturze firmowej