Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT

Benefity dla pracowników – ranking

Benefity dla pracowników. Zobacz wyniki autorskiego badania zrealizowanego w Polsce

Partner merytoryczny

Benefity dla pracowników mają ogromne znaczenie. Jak duże? Chcieliśmy się o tym przekonać i dlatego wspólnie z Netwise przeprowadziliśmy badanie autorskie w Polsce. Zrealizowała je dla nas agencja badawcza ARC Rynek i Opinia na grupie ponad 1000 Polek i Polaków. Wiemy już, jakie benefity są dla pracowników kluczowe, a które mają mniejsze znaczenie. Badanie i jego wyniki publikujemy zarówno w niniejszym rankingu, jak również w formie obszernych publikacji, ujętych w ramach raportu Enterthecode.pl.


Benefity dla pracowników. Które są najcenniejsze?

Kiedy szukamy pracy w IT, pod uwagę bierzemy nie tylko wynagrodzenie i konkretne specjalizacje. Benefity – jak potwierdza to nasze badanie – również mają duże znaczenie. Zapoznaj się z podsumowaniem i metodyką badania. →

Top 10 benefitów

W badaniu udział wzięło 1010 osób. Który z benefitów zebrał najwięcej głosów? Czego najbardziej domagają się pracownicy? To prywatna opieka medyczna, z udziałem 57% głosów. Drugie miejsce zajął benefit “elastyczne godziny pracy” (38% badanych), a trzecie “więcej niż 26 dni urlopu” (35%). Tak przedstawia się ranking Top 10 benefitów:


benefity dla pracowników

1. Prywatna opieka medyczna

57%

Prywatna opieka medyczna to benefit, który umożliwia skorzystanie z usług sieciowych placówek medycznych na preferencyjnych warunkach. Dana firma zawiera umowę z konkretną placówką medyczną, która ma swoje filie na obszarze całego kraju. Dla 57% respondentów prywatna opieka medyczna to najbardziej atrakcyjny benefit, a 35% deklaruje posiadanie benefitu w formie prywatnej opieki medycznej. Szczegóły o prywatnej opiece medycznej. →

Elastyczne godziny pracy

2. Elastyczne godziny pracy

38%

Elastyczne godziny pracy można spotkać coraz powszechniej w różnych sektorach ogólnie rozumianej pracy biurowej. Zazwyczaj jest to zakres godzin, w których można rozpocząć pracę (np. 7:00 – 10:00), a także możliwość wzięcia przerwy w ciągu dnia potrzebnej do załatwienia spraw prywatnych. Przerwę można odrobić w dowolnym czasie w ciągu danego okresu rozliczeniowego. Dla 38% ankietowanych to jeden z najważniejszych benefitów. Szczegóły o elastycznych godzinach pracy. →

Więcej niż 26 dni urlopu

3. Więcej niż 26 dni urlopu

35%

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi w Polsce przysługuje 26 dni płatnego urlopu wypoczynkowego, jeśli jego staż pracy wynosi co najmniej 10 lat. Niektóre firmy oferują benefit w postaci określonej liczby dodatkowych dni płatnego urlopu, a czasami nawet nielimitowany płatny urlop. Nic dziwnego, że to jeden z benefitów, o który zabiegają pracownicy. W naszym rankingu zajmuje miejsce trzecie. Szczegóły o dodatkowych dniach urlopu. →

benefity dla pracowników

4. Roczne bonusy (np. karty upominkowe)

29%

Roczne bonusy mają najczęściej formę kart upominkowych lub bonów, które pracownicy mogą otrzymać z jakiejś okazji, np. w okolicach świąt na koniec roku. Pracodawca przeznacza na ten cel część środków pochodzących z budżetu obrotowego firmy lub środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Karta prepaid cechuje się wysokim stopniem elastyczności pod kątem jej użycia. Szczegóły o rocznych bonusach. →

Praca zdalna 100%

5. Praca zdalna 100%

27%

Zdalny tryb pracy to doskonały sposób na pozyskanie pracowników, którzy z powodu swojego miejsca zamieszkania mogliby nigdy nie trafić do danej firmy. Jest to ważne także z punktu widzenia wykluczenia komunikacyjnego, które jest bardzo powszechnym problemem w Polsce. Dzięki pracy zdalnej dostęp do kandydatów o różnych specjalizacjach jest znacznie szerszy, a wartościowi kandydaci mogą bez ograniczeń terytorialnych skupić się na szukaniu najlepszego dla siebie miejsca pracy. Szczegóły o pracy zdalnej. →

benefity dla pracowników

6. Zwrot kosztów dojazdu do pracy

27%

Niektóre firmy decydują się na sfinansowanie pracownikom dojazdów do biura. Zwrot kosztów dojazdu do pracy może obejmować różne warianty komunikacji miejskiej, ale też może to być dodatek do paliwa lub bon na zakup roweru. Niezależnie od metody finansowania oraz jej wymiaru, jest to atrakcyjny benefit dla osób, które nie mogą swojej pracy wykonywać zdalnie. Szczegóły o zwrocie kosztów dojazdu do pracy. →

Ubezpieczenie na życie

7. Ubezpieczenie na życie

20%

Aż 20% respondentów wskazuje, że ubezpieczenie na życie to najbardziej atrakcyjny benefit, co może nieco dziwić – to powinien być jeden z najbardziej podstawowych benefitów dla pracownika, a jak widać pracodawcy ciągle go nie oferują. Z naszego badania wynika, że 28% osób deklaruje już posiadanie tego benefitu, natomiast 55% określa ubezpieczenie na życie standardem, a nie benefitem. No właśnie. Szczegóły o ubezpieczeniu na życie. →

Języki obce z nativem

8. Języki obce z nativem

18%

Lekcje języka obcego zapewniane przez firmę to często już standard w międzynarodowych korporacjach, w których w codziennej pracy używa się języka obcego do kontaktów ze współpracownikami oraz z klientami. To jeden z bardziej wartościowych benefitów, który może zapewnić organizacja, bo jako jeden z niewielu tak silnie dotyczy rozwoju osobistego w kontekście własnych kompetencji. Szczegóły o języku obcym z nativem. →

Zwrot kosztów za telefon i internet

9. Zwrot kosztów za telefon i internet

17%

Obecnie standardem jest, że pracodawca powinien zapewnić pracownikowi narzędzia do wykonywania pracy. W kontekście pracy zdalnej jednym z podstawowych narzędzi jest właśnie internet. Dodatkowo wiosną 2023 roku ma wejść w życie zmiana w Kodeksie pracy, regulująca pracę zdalną, w której ujęte będą również kwestie rekompensat za zużycie prądu oraz internetu. Szczegóły o zwrocie kosztów. →

benefity dla pracowników

10. Udziały w firmie (akcje)

14%

Jeśli mamy akcje w danej firmie, jest to bardzo motywujące. Im lepszej jakości produkty lub usługi oferuje firma, tym więcej ma klientów. Więcej klientów to większa sprzedaż, a świetne wyniki sprzedażowe to rosnące zainteresowanie inwestorów i droższe akcje. Masz akcje firmy? Możesz je później sprzedać i zyskać doskonałą, często zawrotną premię. To benefit marzeń 14% ankietowanych. Szczegóły o udziałach w firmie. →

Benefity dla pracowników: tendencje

75%

Tylu respondentów zadeklarowało, że w trakcie aplikowania do firmy zwraca uwagę na obecność benefitów.

50%

Tylu respondentów określa benefity jako kluczowy dodatek do wynagrodzenia.

85%

Tylu respondentów nie zna wartości posiadanych benefitów.

O badaniu

Benefity w ostatnich latach stały się regularnym elementem oferowanym powszechnie pracownikom, często już bez względu na wielkość firmy. Niezależnie od wielkości organizacji, pracodawcy starają się skusić kandydatów dodatkowymi bonusami. Na zlecenie Enter The Code i Netwise firma badawcza ARC Rynek i Opinia przebadała 1010 respondentów w temacie postrzegania benefitów pracowniczych, a także ich charakteru i częstości występowania.

Kto wziął udział w badaniu? Badanie przeprowadzono wśród 1010 osób, z czego 806 zadeklarowało posiadanie benefitów pracowniczych. W grupie respondentów znalazło się 50% kobiet i 50% mężczyzn w przedziale wiekowym 20-65 lat. Najmniejszą grupę (5%) stanowiły osoby w przedziale wiekowym 20-24 lata. 74% osób zadeklarowało posiadanie wykształcenia wyższego, a 96% ma stałą pracę. W ramach umowy o pracę pracuje 89% osób.

Czym są benefity dla pracowników?

Benefity czy świadczenia pracownicze to wszelkie formy dodatków lub rekompensat, które są zapewniane pracownikom – oprócz wynagrodzenia podstawowego.

Kompletny pakiet benefitów pracowniczych może obejmować plan ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenie na życie, płatny urlop, akcje spółki, świadczenia emerytalne i inne. Zasadniczo każda forma wynagrodzenia pośredniego oferowana pracownikowi, obowiązkowa lub dobrowolna, może być sklasyfikowana jako świadczenie pracownicze.

Niektóre benefity dla pracowników są wymagane przez prawo. Na przykład pracodawcy muszą wpłacać składki na ubezpieczenie społeczne i opiekę zdrowotną swoich pracowników. Dodatkowe korzyści, wykraczające poza te wymagania, są często nazywane dodatkami lub korzyściami dodatkowymi.

W ostatnich latach pracodawcy oferują wiele dodatkowych benefitów, również tych bardzo atrakcyjnych, jak pokrywanie kosztów pracy zdalnej czy naukę j. obcego z nativem.

Benefity pracownicze kluczem do satysfakcji zawodowej

Pracodawcy dążą do przyciągnięcia najlepszych talentów, oferując atrakcyjne wynagrodzenie oraz dodatkowe benefity. Pakiety benefitów dla pracowników odgrywają kluczową rolę w zatrudnianiu, motywacji i zadowoleniu z pracy.

Czym są benefity dla pracowników? Benefity dla pracowników to wszelkiego rodzaju dodatkowe świadczenia, oferowane przez pracodawcę, które mają na celu zwiększenie satysfakcji i zaangażowania pracownika. Warto zwrócić uwagę na następujące przykłady benefitów:

Prywatna opieka medyczna: to jeden z najbardziej cenionych benefitów przez pracowników. Zapewnia dostęp do lekarzy specjalistów, diagnostyki oraz leczenia, bez konieczności czekania na wizytę w ramach publicznej opieki zdrowotnej. Prywatna opieka medyczna może również obejmować opiekę stomatologiczną, rehabilitacyjną czy psychologiczną.

Elastyczne godziny pracy: elastyczność w pracy pozwala pracownikom na lepsze dostosowanie swojego czasu pracy do indywidualnych potrzeb i zobowiązań życiowych. Może to obejmować takie rozwiązania, jak ruchomy czas pracy, skrócony tydzień pracy czy możliwość pracy w godzinach pozaszczytowych.

Więcej niż 26 dni urlopu: dodatkowe dni wolne od pracy są szczególnie doceniane przez pracowników, którzy chcą spędzić więcej czasu z rodziną lub na realizacji swoich pasji. Dłuższy urlop pozwala na lepsze zregenerowanie sił, co przekłada się na wyższą efektywność w pracy.

Dlaczego benefity są tak cenne? Benefity dla pracowników są tak cenne, ponieważ wpływają na kilka kluczowych aspektów, takich jak:

  • Atrakcyjność pracodawcy. Firmy oferujące atrakcyjne pakiety benefitów przyciągają większą liczbę wykwalifikowanych kandydatów, co daje im przewagę konkurencyjną na rynku pracy.
  • Motywacja i zadowolenie z pracy. Dobrze dobrany pakiet benefitów zaspokaja różnorodne potrzeby pracowników i wpływa na ich motywację oraz zadowolenie z pracy. W efekcie, zadowoleni pracownicy są bardziej produktywni i zaangażowani w realizację celów firmy.
  • Lojalność pracowników. Pracownicy, którzy korzystają z atrakcyjnych benefitów, są mniej skłonni do poszukiwania innych ofert pracy, co zmniejsza koszty rekrutacji i szkolenia nowych pracowników.
  • Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. Benefity, takie jak praca zdalna czy elastyczne godziny pracy, pozwalają pracownikom na lepsze łączenie życia zawodowego z prywatnym, co prowadzi do wyższego poziomu satysfakcji i zdrowia psychicznego.

Benefity dla pracowników są istotnym elementem strategii zarządzania zasobami ludzkimi i przyczyniają się do sukcesu firmy oraz satysfakcji zawodowej pracowników. Warto inwestować w atrakcyjne pakiety benefitów, takie jak prywatna opieka medyczna, elastyczne godziny pracy, dodatkowe dni urlopu, roczne bonusy czy praca zdalna, aby przyciągnąć najlepsze talenty na rynku i zwiększyć zaangażowanie pracowników.


Czytaj artykuły o benefitach i kulturze firmowej