Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT
iteracja

Iteracja w metodykach zwinnych

Ostatnia aktualizacja 1 marca, 2022

Metodyki zwinne pozwalają w efektywny sposób zarządzać rozwojem projektu. Ten sposób organizacji pracy opisuje wiele różnych terminów. Jednym z podstawowych określeń, które dotyczy pracy według metodyki zwinnej, jest iteracja. Na czym polega?

Co to jest iteracja?

Iteracja to zdefiniowany okres, w trakcie którego następuje rozwój oprogramowania. Pojęcie iteracji jest wspólne dla zwinnych metod tworzenia oprogramowania. W podejściu zwinnym zakłada się, że cały proces tworzenia oprogramowania składa się wyłącznie z iteracji. Nie ma tu typowych elementów podejścia tradycyjnego, czyli podziału na etapy, np.: etap planowania, tworzenia architektury, implementacja oraz wdrożenie.

Zwykle czas iteracji określa się na 1 do 4 tygodni. W tym czasie zespoły projektowe wdrażają produkt, który następnie prezentują w trakcie podsumowania iteracji.

Sprawdź: HCI

Iteracja a Sprint

Niekiedy pojęcie Iteracji jest traktowane zamiennie ze Sprintem, znanym ze Scruma. Sprint uwzględnia wszystkie podstawowe cechy iteracji, a więc określony czas trwania oraz podział projektu na okresy. Do tego ogólnego opisu iteracji dla Sprintu określa się także stałe elementy, takie jak retrospektywa lub planowanie Sprintu.

Połączenie Sprintu oraz Iteracji

Istnieją jednak zespoły, które obok stosowania Sprintów także stosują Iteracje, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy Sprint jest krótki. Wówczas iteracja składa się z kilku Sprintów. Na koniec iteracji następuje prezentacja wyników pracy klientowi, natomiast Sprinty kończą się tylko podsumowaniem i retrospektywą wewnątrz zespołu.  Może to mieć uzasadnienie w sytuacji, w której klient nie jest zainteresowany bardzo częstymi spotkaniami podsumowującymi i bardziej zależy mu na zamykaniu większych części projektu.

Zobacz: Linux Lite

Jak wybrać czas iteracji?

Przyjmuje się, że czas iteracji jest niezmienny w całym okresie tworzenia projektu, ale nie jest odgórnie określony. Zalecany czas trwania iteracji zawiera się pomiędzy 2 tygodniami a miesiącem. Oczywiście od zasady równego czasu iteracji w trakcie projektu mogą być odstępstwa, a zależy to od specyficznych wymagań oraz sytuacji w projekcie.

Podczas określania czasu trwania iteracji trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Istotne będą oczekiwania klienta co do ilości podsumowań projektu, doświadczenie zespołu w pracy w metodykach zwinnych oraz możliwość uzyskania jak najczęstszej informacji zwrotnej o postępie prac.

Total
0
Shares
_podobne artykuły