Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT
programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe – na czym polega?

Ostatnia aktualizacja 15 lutego, 2022

Programowanie obiektowe powstało jako alternatywa dla innych paradygmatów programowania. Jednym z założeń było ułatwienie modelowania zależności ze świata rzeczywistego w programie. Czym jest programowanie obiektowe? Jakie problemy pozwala rozwiązać? Jakie trudności można napotkać podczas nauki pisania programów?

Czym jest programowanie obiektowe?

Programowanie obiektowe to paradygmat programowania, który zakłada, że program zbudowany jest z obiektów. Każdy obiekt jest odrębnym zbiorem danych oraz funkcji, zwanych też metodami.

Dane pozwalają przechowywać obiektowi informacje, a z wykorzystaniem metod można na danych wykonywać różne działania. Całość programu zbudowana z wielu obiektów pozwala na realizowanie określonych zadań.

Zobacz: Trendy

Korzyści programowania obiektowego

Podobnie jak w rzeczywistości, możliwe jest zdefiniowanie złożonych zależności pomiędzy obiektami. Jeden obiekt może wzorować się na innym obiekcie, rozbudowując jego działanie. To podejście nazywa się dziedziczeniem. Pozwala to budować struktury danych z uwzględnieniem hierarchii obiektów. Ułatwia też ponowne wykorzystanie elementów kodu, które są wspólne dla obu obiektów.

Modyfikacja wspólnych części kodu obiektów jest szybsza – wystarczy zmodyfikować obiekt nadrzędny.

Kolejnym założeniem jest oddzielenie poszczególnych części oprogramowania. Jest to możliwe dzięki niezależności obiektów. Każdy obiekt posiada zewnętrzny interfejs, dzięki któremu inne obiekty mogą się z nim komunikować. Jeśli interfejs nie ulega zmianie, to wszelkie modyfikacje działania obiektu nie powinny mieć wpływu na resztę programu. Pozwala to w łatwiejszy sposób pracować nad kodem wielu osobom. Podejście to nazywa się enkapsulacją.

Trudności w programowaniu obiektowym

Struktura obiektów jest ważna przy pisaniu rozbudowanych programów, ponieważ od niej zależy to, jakie interakcje będą możliwe między obiektami. Zachowanie struktury często jest jednym z najtrudniejszych zadań podczas tworzenia programu, jednakże wzorce programowania ułatwiają ich tworzenie oraz organizację programu.

Zbyt rozbudowana struktura programu może utrudniać zrozumienie jego działania, ponieważ programowanie obiektowe nie zawsze poprawia czytelność kodu. Są zastosowania, w których lepiej sprawdzi się inny paradygmat programowania.

Sprawdź: Analiza

Gdzie programowanie obiektowe znajduje zastosowanie?

Programowanie obiektowe jest dobrym rozwiązaniem w systemach, w których istnieje dużo niezależnych od siebie elementów działających na oddzielnych danych. Wykorzystuje się je do tworzenia systemów klient-serwer, przy tworzeniu narzędzi symulacyjnych lub baz danych.

Istnieje wiele języków programowania, które implementują paradygmat programowania obiektowego, a niektóre z nich to: C++. Java, Python.

Total
0
Shares
_podobne artykuły