Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT

Umiejętności twarde i miękkie Project Managera

Ostatnia aktualizacja 16 marca, 2022

Project Manager to rola, która łączy szeroki wachlarz kompetencji. Poniżej przedstawiona lista została podzielona na umiejętności twarde i miękkie, aby zebrać wszystkie możliwe wymagania, które mogą pojawić się w ofertach pracy.

Umiejętności twarde i miękkie – jaka jest różnica?

Obecnie rośnie znaczenie kompetencji miękkich w branży IT, dlatego w ofertach pracy coraz częściej pojawiają się obok wymagań dotyczących znajomości konkretnych technologii. Jaka jest różnica pomiędzy kompetencjami twardymi i miękkimi?

Zobacz: DevOps

Umiejętności twarde

To konkretne umiejętności dotyczące programów lub mierzalnych zadań. W ich skład wchodzi merytoryczna wiedza związana z daną dziedziną, którą można metodycznie przyswoić za pomocą kursów lub w szkołach. To także umiejętności związane z zarządzaniem konkretnymi zasobami.

Umiejętności miękkie

Zakres kompetencji miękkich obejmuje wszystkie cechy indywidualne danego kandydata. W ich skład wchodzą wszelkie umiejętności interpersonalne związane z komunikacją oraz współpracą z zespołem. Ważne są także zdolności organizacyjne oraz odporność na pracę w warunkach stresowych. Umiejętności miękkie są zwykle trudniejsze do wytrenowania, ponieważ wiążą się z ukształtowaniem osobowości.

Umiejętności miękkie Project Managera

  • praca w grupie – współpraca z zespołem wymaga wysokich kompetencji społecznych, dzięki czemu możliwe jest efektywne działanie na korzyść całej firmy. Rola Project Managera w głównej mierze opiera się na pracy grupowej i różnych aspektach zarządzania procesami, które w niej zachodzą.
  • jasna komunikacja – zdolności komunikacyjne są narzędziem pozwalającym na dobrą współpracę z zespołem. Ważne jest, aby komunikacja działała bez zarzutu nie tylko na linii Project Manager –> zespół, ale też pomiędzy członkami teamu.
  • zdolności negocjacyjne – rola Project Managera opiera się na kontakcie z ludźmi, a to niesie za sobą konieczność stykania się z wieloma różnymi perspektywami. Czasami przyda się umiejętność negocjowania, aby wypracować wspólny kierunek działań mimo różnic postrzegania sytuacji.
  • biegłość w strukturach organizacji – znajomość struktury firmy jest pomocna w komunikacji i sprawnym wdrażaniu planów.
  • podejście biznesowe – taki wgląd w sytuację umożliwia kalkulowanie opłacalności pomysłów, dzięki czemu rozporządzanie finansami firmowymi jest rozważne i przemyślane.

Zobacz: Legacy code

Umiejętności twarde Project Managera

  • tworzenie harmonogramu – to inaczej decydowanie o kolejności zadań, czasie ich trwania, a także aktualizacje i inne zmiany.
  • ustalanie zakresu działań – w tym przypadku zakres działań będzie uszczegóławiał elementy harmonogramu.
  • zarządzanie ryzykiem – Project Manager musi również określać zagrożenia, które mogą zakłócić przebieg pracy oraz z wyprzedzeniem je minimalizować. W miarę postępu prac lub rozwoju projektu mogą wydarzyć się rzeczy, których nie dało się przewidzieć wcześniej, więc Project Manager jest odpowiedzialny za to, aby nad tym czuwać i możliwie jak najlepiej przeciwdziałać.
  • obsługa narzędzi do zarządzania projektami i budżetem – to wszystkie platformy porządkujące pracę zespołu. Project Manager może korzystać np. ze Slacka, Jiry, Asany, ale też wykorzystywać inne programy do wizualizacji danych lub pracy nad projektem.
Total
0
Shares
_podobne artykuły