Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT
Dowiedz się czym są cele OKR - wyjaśnienie i korzyści / Fot. 3rdtimeluckystudio, Shutterstock.com

Wyznacz swoje OKR. To lepsze niż KPI

Ostatnia aktualizacja 19 kwietnia, 2023

W dzisiejszych czasach sukces firmy zależy od wielu czynników. Jednym z kluczowych elementów jest określenie celów i ich monitorowanie. Jednak wiele firm popełnia błąd, uznając jedynie wskaźniki KPI za miarę sukcesu. Często kładą one nacisk na krótkoterminowe cele finansowe, pomijając długoterminowe cele strategiczne. W takim przypadku warto zastanowić się nad wyznaczeniem swoich OKR.

Nie udało się zapisać Twojej subskrypcji. Spróbuj ponownie.
Udało się! Widzimy się niebawem – newsletter wysyłamy w każdy wtorek

Otrzymuj za darmo unikalne poradniki, dane i wiedzę o pracy w IT – dostarczane co tydzień

Klikając “Zapisz mnie” wyrażasz zgodę na otrzymywanie e-maili od redakcji, a także ofert partnerów oraz akceptujesz naszą Politykę prywatności.

Czym są OKR?

OKR to skrót od angielskiego Objectives and Key Results.

Jest to metoda planowania strategicznego, którą stosują wiele firm, między innymi Google czy Amazon. Metoda OKR polega na wyznaczeniu kilku, maksymalnie 5 celów strategicznych, które następnie dzielimy na mniejsze cele.

Każdy cel jest opisany w formie “Objective” – celu ogólnego, i kilku “Key Results” – kluczowych wskaźników wyników, które mierzą postęp w osiąganiu celu. Napisano wiele książek na temat OKR-ów i serdecznie polecamy te pozycje.

Zalety metody OKR

Główną zaletą metody OKR jest to, że skupia się ona na długoterminowych celach firmy, które są mierzalne i osiągalne. Metoda ta pozwala na śledzenie postępu w realizacji celów, a także na szybką reakcję na ewentualne problemy.

Przykładem OKR może być cel firmy, który brzmi: “Zwiększenie sprzedaży w sklepie internetowym o 30% w ciągu pierwszych 6 miesięcy roku 2023”.

Wskaźnikami wyników mogą być na przykład:

 • Zwiększenie liczby nowych klientów
 • Zwiększenie liczby powracających klientów
 • Zwiększenie średniej wartości koszyka
 • Zwiększenie sprzedaży konkretnych produktów

W porównaniu do wskaźników KPI, metoda OKR skupia się na celach strategicznych, które mają długoterminowe znaczenie dla firmy. Wskaźniki KPI mogą być użyteczne w codziennej pracy, jednak nie są one wystarczające, aby osiągnąć długoterminowe cele firmy.

Warto podkreślić, że metoda OKR jest elastyczna i pozwala na dostosowanie celów w zależności od zmieniających się warunków rynkowych oraz wewnętrznych czynników. Dzięki temu firma może szybciej reagować na zmieniające się potrzeby rynku i pozostać konkurencyjna.

Kolejnym plusem metody OKR jest to, że angażuje ona cały zespół w realizację celów firmy. Każdy pracownik ma jasno określone zadania, które mają przyczynić się do osiągnięcia celów strategicznych. Taka koncepcja sprawia, że zespół czuje się bardziej zaangażowany w realizację celów, a także bardziej odpowiedzialny za wyniki swojej pracy.

W praktyce metoda OKR jest stosowana przez wiele znanych firm, między innymi Google, Intel czy LinkedIn. W Google metoda ta stała się narzędziem kluczowym w osiąganiu sukcesów firmy. Dzięki niej Google osiągnęło wiele ważnych celów, takich jak np. zwiększenie liczby użytkowników usługi Gmail o ponad 1 miliard w ciągu zaledwie 4 lat.

Proces ustalania OKR w kilku krokach

 • Wyznacz cele strategiczne – OKR powinny być zgodne z celami strategicznymi firmy. Dlatego pierwszym krokiem jest określenie, jakie cele chce osiągnąć firma w danym okresie czasu.
 • Określ konkretne cele – Każde OKR powinno być konkretne i mierzalne. Dlatego ważne jest, aby cele były jasno sformułowane i oparte na danych liczbowych, np. wzrost sprzedaży o 20%, zwiększenie liczby klientów o 30%.
 • Określ kluczowe wyniki – Kolejnym krokiem jest wyznaczenie kluczowych wskaźników wyników, które będą służyć do monitorowania postępu w realizacji celów. Kluczowe wyniki powinny być mierzalne, łatwe do zrozumienia i osiągalne.
 • Określ harmonogram działań – Po ustaleniu celów i kluczowych wyników, należy określić harmonogram działań, czyli kiedy i jakie zadania muszą być wykonane, aby osiągnąć wyznaczone cele.

Przykład OKR

Firma IT ma cel: Zwiększenie efektywności procesów w firmie o 20% w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Kluczowe wyniki:

 • Zmniejszenie czasu potrzebnego na dostarczenie produktu o 15%
 • Zmniejszenie kosztów procesów o 10%
 • Zwiększenie satysfakcji klienta o 25%

Metoda OKR to skuteczne narzędzie, które może pomóc firmie w osiąganiu długoterminowych celów strategicznych. Dzięki wyznaczeniu kilku celów i śledzeniu postępu w ich realizacji za pomocą kluczowych wskaźników wyników, firma może szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe oraz zaangażować cały zespół w realizację celów.

Metoda ta zyskuje coraz większą popularność wśród firm, które szukają sposobu na lepsze zarządzanie swoimi przedsiębiorstwami i osiąganie sukcesów w długim okresie czasu.

Sprawdź również:

Total
0
Shares
_podobne artykuły