Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT
Product Owner

Product Owner – kim jest w zwinnym zarządzaniu?

Ostatnia aktualizacja 23 lutego, 2022

Product Owner jest jedną z ról w Zespole Scrumowym i znajduje się w centrum rozwoju produktu. Rola Product Ownera może się nieco różnić w zależności od środowiska pracy, ale ogólne zasady postępowania są jednakowe. Jak wygląda zakres jego obowiązków? Jakimi kompetencjami się cechuje?

Sprawdź: RWD

Zadania Product Ownera

Product Owner współpracuje z resztą Zespołu Scrumowego, w skład którego wchodzą także Deweloperzy i Scrum Master. Oprócz tego utrzymuje kontakty z klientami oraz innymi interesariuszami. Podczas swojej pracy wykonuje następujące zadania:

  • Określanie celu i wizji produktu

Dzięki łączeniu wiedzy biznesowej i technologicznej, Product Owner jest w stanie definiować cele związane z tworzeniem i rozwojem produktu.

  • Zarządzanie backlogiem produktu

Product Owner określa priorytety zadań na podstawie ustalonej strategii i celów biznesowych. Podczas priorytetyzacji zadań, komunikuje się z Zespołem Deweloperskim, aby uzgodnić odpowiednią sekwencję w oparciu o informacje zwrotne.

  • Nadzór nad projektem

Ocena postępów wykonanych prac jest kluczowa, aby decydować, czy Zespół powinien wrócić do jakiegoś etapu, czy można kontynuować działania.

  • Komunikacja z interesariuszami

Komunikacja ze wszystkimi osobami pracującymi przy projekcie oraz klientami jest kluczowa, aby upewniać się, że wizja jest zgodna z oczekiwaniami oraz wszelkie cele realizowane są według planu.

  • Wizualizacja

Właściciel Produktu jest odpowiedzialny wszystkie etapy rozwoju produktu, więc w swojej pracy wykorzystuje wiele metod, które umożliwiają szczegółową analizę każdego z nich. W tworzeniu wizualizacji wykorzystuje: product roadmap (mapę drogową produktu) i customer journey map (mapę podróży klienta).

Zobacz: Backend

Product Owner – kompetencje

Aby efektywnie wywiązywać się z nakreślonych wyżej obowiązków, Product Owner powinien posiadać wiedzę na temat tworzonego produktu, która obejmowałaby zarówno wiedzę merytoryczną, jak i techniczną. Konieczna też jest znajomość rynku oraz potrzeb klientów. Wyczucie w przewidywaniu trendów oraz kompetencje biznesowe pozwolą sprawnie planować przyszłe działania. Ponadto Właściciel Produktu jest w ciągłym kontakcie z wieloma różnymi osobami, zatem wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne to podstawa skutecznego działania. W tym wszystkim ważne jest, aby osoba pełniąca tę rolę wykazywała się inicjatywą, śmiałością oraz podejściem analitycznym.

Total
0
Shares
_podobne artykuły