Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wszystko, co warto wiedzieć

Ostatnia aktualizacja 1 grudnia, 2022

Finansowanie benefitów pracowniczych może mieć kilka źródeł. Wśród nich wymienia się: środki obrotowe firmy, środki potrącane z wypłaty pracownika lub indywidualną płatność, a także wykorzystywanie dwóch lub więcej źródeł finansowania. Istnieje także opcja utworzenia specjalnego funduszu, który funkcjonuje pod nazwą Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), który może w pełni finansować korzyści pozapłacowe pracowników lub stanowić jedno z wyżej wymienionych źródeł finansowania. Jakie są warunki jego powołania, kiedy jest opcjonalny, a kiedy obowiązkowy? 

Nie udało się zapisać Twojej subskrypcji. Spróbuj ponownie.
Udało się! Widzimy się niebawem – newsletter wysyłamy w każdy wtorek

Otrzymuj za darmo unikalne poradniki, dane i wiedzę o pracy w IT – dostarczane co tydzień

Klikając “Zapisz mnie” wyrażasz zgodę na otrzymywanie e-maili od redakcji, a także ofert partnerów oraz akceptujesz naszą Politykę prywatności.

Sprawdź: Przebranżowienie

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – warunki utworzenia

Utworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest obowiązkiem dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Jest tak również w przypadku zatrudniania co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, jeśli z wnioskiem o utworzenie wystąpi zakładowy związek zawodowy. W obu sytuacjach liczbę pracowników określa się 1 stycznia danego roku (w przeliczeniu na pełne etaty). 

Wyjątkiem w kwestii obowiązku utworzenia Funduszu jest sytuacja, w której firma spełnia przesłankę zatrudniania minimum 50 osób, ale w jej strukturach funkcjonuje układ zbiorowy. W takiej sytuacji na mocy porozumienia może zostać podjęta decyzja o nietworzeniu ZFŚS.

Jeśli w firmie nie funkcjonuje związek zawodowy lub początkowo pracowników jest mniej niż 50, ale ten stan zmieni się w trakcie roku, nie wpływa to na konieczność utworzenia Funduszu w tej chwili. W przypadku zatrudniania mniej niż 50 pracowników utworzenie ZFŚS jest dobrowolną decyzją pracodawcy.

Komu przysługuje skorzystanie z ZFŚS?

Ze środków zgromadzonych w Funduszu mogą skorzystać pracownicy i ich rodziny. Ponadto ta możliwość przysługuje również byłym pracownikom (emerytom i rencistom) wraz z rodzinami. Dodatkowo mogą to być wszystkie osoby wskazane przez pracodawcę. Szczegółowe warunki powinny znaleźć się w regulaminie. Określi on czy np. prawo do korzystania ze środków ZFŚS mają również osoby zatrudnione w oparciu o umowę o dzieło lub umowę-zlecenie.

Zobacz: Data Scientist – zarobki

Co można sfinansować środkami z ZFŚS?

Rzeczy, które finansuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych są ściśle określone w Ustawie. Należą do nich:

  • Dofinansowanie wypoczynku zarówno dla pracownika, jak i jego dzieci;
  • Pomoc materialna lub finansowa z powodu zdarzeń losowych lub paczki świąteczne;
  • Dofinansowanie działań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych;
  • Dofinansowanie lub tworzenie przyzakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli;
  • Pożyczka (zwrotna lub bezzwrotna) np. na poczet remontu mieszkania.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kiedy można otrzymać środki?

Przyznanie dofinansowania z ZFŚS zależy od sytuacji życiowej i materialnej pracownika. Pracodawca nie może określać w regulaminie dodatkowych kryteriów związanych np. ze stażem pracy lub wymiarem etatu, na jaki zatrudniono pracownika.

Aby skorzystać ze środków Funduszu, pracownik powinien złożyć odpowiedni wniosek do wyznaczonego działu w swojej firmie. Wszelkie dodatkowe dokumenty konieczne do rozpatrzenia wniosku powinien określać regulamin wewnętrzny ZFŚS.

Total
0
Shares
_podobne artykuły