Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT

Czy Polacy chcą się przebranżowić do IT?

Ostatnia aktualizacja 31 maja, 2022

Zmiana pracy na IT kusi wieloma profitami. To tutaj zarabia się najwięcej, a oprócz tego można liczyć na elastyczne podejście do pracy i otwartą drogę rozwoju. W badaniu przeprowadzonym przez firmę badawczą ARC Rynek i Opinie na zlecenie Enter The Code zapytaliśmy respondentów o perspektywy, motywacje do zmiany oraz bariery, które mogą stać na drodze do przebranżowienia.

Dzięki tym odpowiedziom możemy wspólnie przyjrzeć się czy Polacy chcą realizować się zawodowo w sektorze IT, co jest dla nich najistotniejsze, a także co ich blokuje w transformacji kariery zawodowej.

Sprawdź: Przebranżowienie na IT – najpopularniejsze metody

Profil respondentów

W badaniu wzięła udział zróżnicowana grupa osób. Wśród 1025 osób znalazło się 49% kobiet i 51% mężczyzn. 63% badanych zadeklarowało wykształcenie wyższe, a 37% to osoby z wykształceniem średnim.

Sytuacja zawodowa i dochód netto

Znacząca większość badanych (91%) deklaruje posiadanie stałej pracy na umowę o pracę lub w ramach własnej działalności. Jak przedstawiają się aktualne zarobki?

  • 29% badanych deklaruje dochody netto na poziomie 3000-3999 zł.
  • 17% badanych wskazało, że zarobki oscylują wokół 2000-2999 zł netto.
  • 16% badanych zadeklarowało zarobki na poziomie 4000-4999 zł netto.

Inflacja, jak również rozkład procentowy w poziomie zarobków, który wyłonił się z badania, pozwalają przewidzieć główną motywację do zmiany. Chęć polepszenia sytuacji materialnej to, jak się dalej okaże, aktualnie priorytet.

Zmiana pracy na IT – perspektywy i bariery

60% respondentów deklaruje otwartość na zmianę pracy, jednak aż 39% nie potrafi sprecyzować konkretnych planów realizacji tego przedsięwzięcia.

W tym zawiera się zaledwie 9% badanych, którzy gotowość do przebranżowienia deklarują w perspektywie roku. 8% określa, że dokona tego w ciągu najbliższych 2 lat, a 4% przewiduje, że zmiana nastąpi w ciągu najbliższych 3 lat.

Z czego to może wynikać?

Zbadaliśmy jakie bariery hamują respondentów w podejmowaniu działań. Dominującą przeszkodą, uniemożliwiającą przejście do branży, jest brak czasu na zdobywanie nowych umiejętności (40%), które w przypadku IT wymagają dużego zaangażowania w naukę dla różnego typu specjalizacji.

Znacznie mniejsze problemy to ceny kursów (16%), brak przekonania o opłacalności nauki (11%) i wysoki próg wejścia do branży IT (9%). Są to nadal zauważalne bariery, jednak w ocenie respondentów brak czasu stanowi największą z nich. Dlaczego?

Badanie przeprowadziliśmy w grupie osób pracujących w różnych branżach, a część z nich wymaga pracy zmianowej i fizycznej. Różne godziny pracy, a także zmęczenie organizmu nie sprzyjają zdobywaniu nowej wiedzy, wymagającej wytężonej pracy umysłowej.

Zmiana pracy na IT – motywacje

Najwięcej odpowiedzi na pytanie o motywacje dotyczyło większych zarobków (83%), jednakże bardzo ważnym elementem okazała się również możliwość pracy zdalnej (54%). Elastyczne godziny pracy (48%) i nowe wyzwania w rozwojowej branży (41%) również okazały się być istotnymi motywacjami do przebranżowienia.

Dane przekładają się na obraz przyszłego specjalisty IT, który dba o swój work-life balance, a także realizuje się w pracy, która umożliwia mu rozwój zawodowy. Nowe wyzwania są atrakcyjnym motywatorem. Częsty wybór tej odpowiedzi świadczy o tym, że model pozostania na jednym stanowisku przez wiele lat powoli odchodzi do lamusa. Ludzie potrzebują zmian, aby utrzymać zaangażowanie i mieć poczucie, że sami też korzystają na dostosowywaniu się do nowych warunków. Branża IT to nieustanny rozwój technologii, jak również procesów i podejść do rozwiązywania problemów.  

Zachęcamy do lektury innych tekstów na Enter The Code pod hasłem „Przebranżowienie do IT”. Publikujemy w nich kolejne, równie interesujące materiały.

Zobacz: Pierwsze kroki, czyli jak zacząć przygodę z testowaniem oprogramowania

O badaniu

Badanie ARC Rynek i Opinie na zlecenie Enter The Code zostało wykonane na grupie 1025 osób, z czego 623 deklarowało, że chciałoby zmienić branżę na IT. W badaniu udział wzięły osoby w wieku 25-37 lat, aktywne zawodowo, o wykształceniu średnim lub wyższym.

Total
0
Shares
_podobne artykuły