Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT
badania jakościowe

Badania jakościowe w UX polegają na obserwacji

Ostatnia aktualizacja 26 kwietnia, 2023

Badania jakościowe (Qualitative Research) odgrywają kluczową rolę w projektowaniu i ocenie doświadczeń użytkownika. Pozwalają projektantom i zespołom zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z produktów lub usług. Wraz z badaniami ilościowymi (Quantitative Research) stanowią zestaw metod, które pomagają w analitycznym podejściu do całego procesu projektowania UX. Jakie są różnice pomiędzy obydwoma typami badań, a także jak wygląda proces przeprowadzania badań jakościowych? O tym przeczytasz w poniższym tekście.

Nie udało się zapisać Twojej subskrypcji. Spróbuj ponownie.
Udało się! Widzimy się niebawem – newsletter wysyłamy w każdy wtorek

Otrzymuj za darmo unikalne poradniki, dane i wiedzę o pracy w IT – dostarczane co tydzień

Klikając “Zapisz mnie” wyrażasz zgodę na otrzymywanie e-maili od redakcji, a także ofert partnerów oraz akceptujesz naszą Politykę prywatności.

Sprawdź: Badania ilościowe w UX dostarczają istotnych danych liczbowych

Czym są badania jakościowe i kiedy się je przeprowadza?

Badania jakościowe są metodą zbierania danych opartą na obserwacji i analizie zachowań. Pozwalają na analizę reakcji oraz opinii użytkowników w odniesieniu do produktu czy usługi. Celem tych badań jest uzyskanie wnikliwego zrozumienia uczuć, motywacji oraz potrzeb użytkowników. Przeprowadza się je na różnych etapach procesu projektowania, począwszy od wstępnej fazy badawczej, przez iteracyjne etapy testowania, aż do oceny gotowego produktu.

Różnice pomiędzy badaniami jakościowymi a ilościowymi

Badania jakościowe różnią się od badań ilościowych pod względem celów, metod zbierania danych oraz analizy wyników. 

Cel 

Badania jakościowe stawiają w centrum wnikliwe zrozumienia uczuć, motywacji i potrzeb użytkowników, podczas gdy badania ilościowe skupiają się na pomiarze i analizie danych liczbowych, takich jak statystyki, wskaźniki czy metryki.

Metody zbierania danych

W badaniach jakościowych przeprowadza się wywiady, obserwacje uczestniczące, testy użyteczności, a także analizę treści. Z kolei badania ilościowe opierają się na kwestionariuszach, ankietach, danych analitycznych oraz pomiarach wydajności.

Analiza wyników 

Na etapie analizy badania jakościowe polegają na interpretacji i syntezie zgromadzonych danych, natomiast badania ilościowe korzystają z analizy statystycznej.

Proces przeprowadzania badań jakościowych

Przeprowadzanie badań jakościowych można podzielić na następujące etapy:

  • Planowanie i projektowanie badania: Określenie celów, pytań badawczych, grupy docelowej oraz metody zbierania danych.
  • Rekrutacja uczestników: Dobór reprezentatywnej próby uczestników, spełniających kryteria określone w planie badania.
  • Zbieranie danych: Przeprowadzenie wywiadów, obserwacji czy testów użyteczności zgodnie z założonym planem. Ważne jest, aby zachować neutralność i rzetelność podczas zbierania danych, aby uniknąć wprowadzenia błędów czy uprzedzeń.
  • Analiza danych: Interpretacja zebranych danych, identyfikacja wzorców, motywacji i uczuć użytkowników. Można wykorzystać techniki takie jak analiza tematyczna, kodowanie danych czy analiza narracyjna.
  • Interpretacja wyników: Wyciągnięcie wniosków, które odpowiadają na postawione pytania badawcze oraz określenie rekomendacji dla projektu UX.
  • Komunikacja wyników: Przedstawienie wyników zespołowi projektowemu w celu wprowadzenia zmian czy usprawnień w projekcie, a także dokumentowanie wniosków dla przyszłych projektów.

Jakie wnioski wynikają z badań jakościowych?

Ten rodzaj badań dostarcza wiedzy na temat potrzeb użytkowników w oparciu o rozpoznane preferencje, motywacje, przekonania oraz ograniczenia. Umiejscawia je w kontekście korzystania z danego produktu lub usługi, co pozwala na lepsze dostosowanie tworzonego projektu i weryfikację wstępnych założeń.

Dzięki badaniom jakościowym, badacze UX mogą zaobserwować rzeczywiste zachowania użytkowników w określonych sytuacjach. Daje to pojęcie na temat sposobu wchodzenia w interakcję z produktem lub usługą, a także pozwala na identyfikację obszarów wymagających usprawnień.

Nie bez znaczenia jest także motyw emocji użytkowników. Dzięki temu typowi badań, badacz UX ma możliwość odkrycia barier i frustracji, co może pomóc w projektowaniu bardziej satysfakcjonujących i angażujących doświadczeń.

Czytaj także:

Flat design – dlaczego był krytykowany?

Redesign strony internetowej – kiedy warto go przeprowadzić?

Product Owner zarabia 20 000 w 2023 roku

Sundar Pichai – co robił, zanim został CEO Google?

Java enum – wprowadzenie do typów wyliczeniowych

Total
0
Shares
_podobne artykuły