Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT

Na czym polega design thinking?

Ostatnia aktualizacja 10 maja, 2022

Stworzenie dobrego projektu wymaga odpowiedniej strategii. Niezależnie od tego, czy jest to tylko logo czy też projekt dużego serwisu internetowego, niezawodną metodą w tworzeniu koncepcji jest design thinking. Na czym polega ta metoda?

Design thinking – definicja

Design thinking pozwala metodycznie opracować procesy projektowe przy zastosowaniu użytecznych narzędzi poznawczych i praktycznych. W centrum myślenia projektowego znajduje się człowiek i to jego potrzeby powinny wyznaczać kierunek tworzenia koncepcji.

5 etapów design thinking

Poniższe etapy myślenia projektowego zostały sformułowane przez duet Christopha Meinela i Harry’ego Leifera z Instytutu Projektowania Hasso-Plattner na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii i stanowią ramy rozumienia metody design thinking.

Empatyzacja

Proces projektowania rozpoczyna się od zrozumienia potrzeby użytkownika oraz możliwych problemów, z jakimi się mierzy. Te czynniki wpływają na podejmowanie decyzji i determinują zachowania. Aby przeprowadzić empatyzację, projektant może posłużyć się mapami empatii, ankietami lub obserwacją zachowań (np. jeśli użytkownik tworzy autorskie usprawnienia). Wnioski wynikające z zastosowanych narzędzi mogą stać się podstawą do wprowadzenia zmian lub stworzenia nowego projektu.

Zobacz: Błędy

Zdefiniowanie problemu

Etap definiowania problemu bazuje na wnioskach wyciągniętych podczas empatyzacji. W tym momencie zespół projektowy musi przemyśleć, jakie potrzeby i trudności dotyczą końcowego użytkownika. Może pojawia się jakiś powtarzalny wzorzec? Na tym etapie cenną umiejętnością jest wyjście poza schemat przyzwyczajeń i próba przyjrzenia się sprawie „świeżym okiem”. Pomocną metodą będzie technika 5 x why, która pozwala ustalić podstawową przyczynę problemu. Celem tego etapu jest ustalenie głównej potrzeby użytkownika.

Generowanie pomysłów

Po wyłonieniu potrzeby lub problemu przychodzi czas na zebranie wszystkich pomysłów. W tym celu zespół projektowy może przeprowadzić brainstorming, którego ideą jest wygenerowanie jak największej liczby pomysłów. Podczas brainstormingu zespół powinien wyzbyć się ocen i uprzedzeń, zatem na tym etapie cenna jest każda wskazówka i skojarzenie. Mogą one stać się podstawą właściwego rozwiązania.

Prototypowanie

Po wyborze pomysłu można stworzyć prototyp, aby zaprezentować wybrane rozwiązanie. Celem prototypu jest sprawdzenie, czy warto angażować zasoby w pełnowymiarowe tworzenie projektu. W tym momencie łatwo jest jeszcze wprowadzić zmiany, konfrontując prototyp rozwiązania z realnymi potrzebami użytkowników. Do tworzenia prototypów produktów cyfrowych, np. aplikacji i serwisów www służą m.in. Figma albo InVision.

Testowanie

Testowanie pozwala zweryfikować działanie prototypu i jest to też moment na zebranie opinii od użytkowników. Może się zdarzyć, że po teście zaistnieje konieczność cofnięcia się do poprzedniego etapu, aby nanieść zmiany lub całkowicie przedefiniować pomysł.

Sprawdź: Moodboard

Korzyści płynące ze stosowania metody design thinking

Zastosowanie metody design thinking może znacząco skrócić czas wprowadzania produktu na rynek, co wiąże się oszczędnością kosztów. Dzięki skupieniu na potrzebach końcowego użytkownika wzrasta zaangażowanie i lojalność w stosunku do marki. Design thinking wspiera także innowacyjne rozwiązania. Wychodzenie poza utarte schematy w poszukiwaniu nowych pomysłów realizacji projektów działa pozytywnie na rozwój i w efekcie zwiększa konkurencyjność.

Raport UI/UX

Dowiedz się jak zostać UI/UX designerem. Sprawdź najważniejsze informacje i porady.

Total
0
Shares
_podobne artykuły