Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT
analiza

Testy A/B. Analiza w badaniach UI/UX

Ostatnia aktualizacja 10 maja, 2022

Według raportu z 2021 roku na temat UX i Product Design w Polsce wzrosło znaczenie wykorzystywania badań w pracy nad doświadczeniami użytkownika. To pozytywna informacja, ponieważ obecnie 55% specjalistów wskazuje na badania użyteczności jako wiodącą czynność. Daje to 2. miejsce na liście czynności wykonywanych w pracy. Dla kontrastu jeszcze trzy lata temu ogólna kategoria „Badania” była na 5. miejscu w zestawieniu. Jak lepiej projektować doświadczenia użytkownika? Odpowiedź jest jedna – analiza badań.

Analiza kluczem do sukcesu

Projektowanie UX powinno dotyczyć przede wszystkim optymalizowania funkcji. Aspekty estetyczne interfejsów są ważne także dla doświadczeń, ale bardzo łatwo ulec nadmiernemu artyzmowi. Liczby pozwalają trzymać się w ryzach i powracać na właściwe tory projektowania, mając na względzie przede wszystkim fakty o zachowaniach użytkowników.

Sprawdź: Trendy

Popularne narzędzia

Najpopularniejsze narzędzia do analizy w pracy UI/UX Designera to na razie niezmiennie Hotjar i Google Analytics, które wykorzystywane są głównie do badań ilościowych. Na Google Analytics wskazywało 48% badanych, a na Hotjar 37%.

Artefaktem przeszłości projektowania UX, która zatrważająco rzadko opierała się na danych, może być wysoki procent badanych, deklarujących niekorzystanie z żadnych narzędzi do analizy – to aż 28%!

Ze względu na rodzaj pomiarów i gromadzenia informacji, można wyróżnić następujące kategorie i przypisane im narzędzia:

Wizualizacja danych i analityka

Amplitude umożliwia współdzielenie pracy oraz personalizowanie doświadczeń ze względu na wybór konkretnych grup.

Mouseflow to kolejne narzędzie zawierające heat mapy. Pozwala na śledzenie ruchów użytkownika poprzez nagrywanie interakcji, a następnie filtrowanie ich, aby odnaleźć negatywne doświadczenia z analizowanym serwisem.

Insights i repozytoria

Key Lime Interactive pozwala mapować ścieżkę klienta, analizować konkurencję, tworzyć długoterminową strategię UX w oparciu o badania, a także tworzyć i testować projekty UI/UX.

condens.io to repozytorium umożliwiające wygodną współpracę z zespołem. Umożliwia gromadzenie różnego typu plików, intuicyjne dzielenie się nimi, a także zawiera narzędzia do automatycznej transkrypcji wideo i audio.

Ankiety

SurveyMonkey jest narzędziem do tworzenia ankiet, które jednocześnie umożliwia określenie celu badania i analizę statystyczną. Pozwala także na docieranie do konkretnej grupy docelowej dzięki zintegrowanemu panelowi odbiorców.

Zobacz: inStreamly

Testy A/B

Testy A/B polegają na prezentowaniu dwóch wersji witryny/funkcji/aplikacji losowym, dużym grupom użytkowników, aby sprawdzić, które z nich dostarczą większej liczby konwersji. Najczęściej sprawdza się liczbę kliknięć danego elementu. Testy A/B mają dużą wartość ze względu na naturalne zachowania użytkowników wchodzących w interakcję z funkcją/witryną. Tego rodzaju testy stanowią uzupełnienie badań jakościowych i pozwalają odnotować nawet nieznaczne różnice.

Testy A/B najlepiej przeprowadzać, kiedy serwis generuje już dużo ruchu i możliwe jest zebranie odpowiednio znaczącej próbki danych. Przydatnym narzędziem do testów A/B jest AB+ Test Calculator by CXL. To narzędzie pozwala zweryfikować wartość ROI danego wariantu testowego oraz parametry techniczne testów.

Analiza testów A/B nie zostawiają miejsca na przypadkowość. Dzięki wprowadzeniu takiej metody, zyskasz lepszy wgląd w porównanie statystyk i możesz wyciągnąć bardziej jakościowe wnioski.

Raport UI/UX

Dowiedz się jak zostać UI/UX designerem. Sprawdź najważniejsze informacje i porady.

Total
0
Shares
_podobne artykuły