Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT
javascript bind

Jak zastosować metodę bind w JavaScript?

Ostatnia aktualizacja 29 grudnia, 2023

JavaScript bind jest jedną z funkcji, która pozwala na bardziej elastyczne zarządzanie kontekstem this w JavaScript. Metoda bind służy do ustalenia kontekstu dla funkcji bez względu na to, jak i gdzie zostanie ona wywołana. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach pracy z callbackami lub eventami, których domyślny kontekst może nie być tym, jakiego oczekujemy. W niniejszym tekście omówimy funkcję bind w kontekście JavaScript, zaprezentujemy jej zastosowanie oraz podamy przykłady kodu demonstrujące jej praktyczne wykorzystanie.

 • Metoda bind w JavaScript umożliwia tworzenie nowych funkcji ze związanych kontekstów this oraz stałych argumentów. Zwiększa to elastyczność i kontrolę nad zachowaniem funkcji.
 • Jest szczególnie przydatna w przypadkach, gdy potrzebne jest zachowanie konkretnego kontekstu this w callbackach i eventach.
 • Umożliwia tworzenie funkcji częściowo zastosowanych przez przekazywanie stałych argumentów, co przyczynia się do lepszej struktury i czytelności kodu.

Wprowadzenie do metody bind w JavaScript

Metoda bind w JavaScript umożliwia tworzenie nowej funkcji, która ma związany z nią określony kontekst (this) oraz sekwencję argumentów pierwotnej funkcji. Składnia metody bind jest następująca:

let związanaFunkcja = funkcja.bind(kontekst, [arg1], [arg2], [...]);

W tym przypadku funkcja to funkcja, której kontekst chcemy związać, a kontekst to wartość, która ma być przypisana do this w związanej funkcji.

Rozważmy prosty przykład:

let obiekt = {
  x: 42,
  getX: function() {
    return this.x;
  }
};

let niezwiązanaFunkcja = obiekt.getX;
let związanaFunkcja = niezwiązanaFunkcja.bind(obiekt);

console.log(niezwiązanaFunkcja()); // undefined
console.log(związanaFunkcja()); // 42

W tym przykładzie niezwiązanaFunkcja traci kontekst, więc zwraca undefined, natomiast związanaFunkcja, dzięki użyciu bind, zachowuje kontekst obiektu obiekt.

Zaawansowane zastosowanie bind

Przekazywanie argumentów

Metody bind można również używać do przekazywania stałych argumentów do funkcji. To pozwala na tworzenie tzw. funkcji częściowo zastosowanych. Przykład:

function dodaj(a, b) {
  return a + b;
}

let dodajPięć = dodaj.bind(null, 5);
console.log(dodajPięć(10)); // 15

W tym przypadku funkcja dodajPięć jest wersją funkcji dodaj, która ma już przypisany pierwszy argument równy 5.

Dalsza część tekstu znajduje się pod materiałem wideo:

Użycie bind w callbackach i eventach

bind jest szczególnie użyteczny, gdy pracujemy z callbackami lub obsługą eventów, w których this często traci swój pierwotny kontekst. Przykład:

class Licznik {
  constructor() {
    this.liczba = 0;
  }

  dodaj() {
    this.liczba++;
    console.log(this.liczba);
  }
}

let licznik = new Licznik();
document.getElementById('przycisk').addEventListener('click', licznik.dodaj.bind(licznik));

W tym przypadku używamy bind do zapewnienia, że metoda dodaj obiektu licznik zachowa odpowiedni kontekst this podczas wywołania jako callback po kliknięciu przycisku.

Problemy wynikające z użycia metody bind

Debuggowanie kodu, który intensywnie korzysta z metody bind, może być bardziej skomplikowane. Call stacks mogą być mniej przejrzyste, ponieważ związane funkcje mogą się pojawić jako anonimowe, co utrudnia śledzenie przepływu programu.

Ponadto, używanie bind z arrow functions jest zbędne i może prowadzić do nieoczekiwanych wyników. Funkcje strzałkowe nie mają własnego this, więc używanie bind do ustawienia this jest nieefektywne.

Podobnie jak w przypadku this, bind może wprowadzić nieoczekiwane zachowania, gdy w grę wchodzą specjalne obiekty arguments i super. Na przykład, bind może nie przekazywać obiektu arguments z zewnętrznego zakresu do związanego zakresu funkcji.

Czytaj także:

React.js, czyli jak pracować z popularną biblioteką JavaScript?

Var, let i const. Ewolucja deklaracji zmiennych w JavaScript

  Total
  0
  Shares
  _podobne artykuły