Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT

Języki obce z nativem

Ranking benefitów dla pracowników →

Języki obce z nativem

14% badanych uważa lekcje języka obcego za standard, a nie benefit


Miejsce 8. w rankingu benefitów
← Zobacz Miejsce 7 | Zobacz Miejsce 9 →

Partner merytoryczny

Lekcje języka obcego zapewniane przez firmę to często już standard w międzynarodowych korporacjach, w których w codziennej pracy używa się języka obcego do kontaktów ze współpracownikami oraz z klientami. To jeden z bardziej wartościowych benefitów, który może zapewnić organizacja, bo jako jeden z niewielu tak silnie dotyczy rozwoju osobistego w kontekście własnych kompetencji. Według badania NFJ Developers off-duty 2022 programiści najchętniej inwestują we własny rozwój (69%). 

Możliwość skorzystania z lekcji języka obcego może wliczać się do czasu pracy, choć część firm stosuje praktykę oddzielania tego czasu od godzin przepracowanych. Pracownicy zwykle mogą mieć wybór pomiędzy grupami z różnym poziomem zaawansowania. Firmy mogą również zapewniać możliwość nauki w zewnętrznych szkołach językowych.

18%

Tylu respondentów wskazuje, że język obcy z nativem to najbardziej atrakcyjny benefit.

8%

Tylu respondentów deklaruje posiadanie benefitu w formie języka obcego z nativem.

6%

Tylu respondentów aktywnie korzysta z lekcji języka obcego z nativem w formie benefitu pracowniczego.


Zobacz pozostałe benefity z rankingu Top 10

Kiedy szukamy pracy w IT, pod uwagę bierzemy nie tylko wynagrodzenie i konkretne specjalizacje. Benefity – jak potwierdza to nasze badanie – również mają duże znaczenie. Zapoznaj się z podsumowaniem i metodyką badania. →


benefity dla pracowników
Elastyczne godziny pracy
Więcej niż 26 dni urlopu
benefity dla pracowników
Praca zdalna 100%
benefity dla pracowników
Ubezpieczenie na życie
Języki obce z nativem
Zwrot kosztów za telefon i internet
benefity dla pracowników

O badaniu

Benefity w ostatnich latach stały się regularnym elementem oferowanym powszechnie pracownikom, często już bez względu na wielkość firmy. Niezależnie od wielkości organizacji, pracodawcy starają się skusić kandydatów dodatkowymi bonusami. Na zlecenie Enter The Code i Netwise firma badawcza ARC Rynek i Opinia przebadała 1010 respondentów w temacie postrzegania benefitów pracowniczych, a także ich charakteru i częstości występowania.

Kto wziął udział w badaniu? Badanie przeprowadzono wśród 1010 osób, z czego 806 zadeklarowało posiadanie benefitów pracowniczych. W grupie respondentów znalazło się 50% kobiet i 50% mężczyzn w przedziale wiekowym 20-65 lat. Najmniejszą grupę (5%) stanowiły osoby w przedziale wiekowym 20-24 lata. 74% osób zadeklarowało posiadanie wykształcenia wyższego, a 96% ma stałą pracę. W ramach umowy o pracę pracuje 89% osób.


Czytaj artykuły o benefitach i kulturze firmowej