Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT

Ubezpieczenie na życie

Ranking benefitów dla pracowników →

Ubezpieczenie na życie

55% badanych uważa ubezpieczenie na życie za standard, a nie benefit


Miejsce 7. w rankingu benefitów
← Zobacz Miejsce 6 | Zobacz Miejsce 8 →

Partner merytoryczny

Ubezpieczenie na życie zwykle występuje w formie grupowego ubezpieczenia oferowanego pracownikom. Atrakcyjność tego benefitu wynika z szerokiego zakresu przypadków objętych ochroną przy względnie niskiej składce. Z ubezpieczenia może skorzystać nie tylko pracownik, ale też jego najbliżsi (współmałżonek i dzieci).

Inne warianty ubezpieczenia to ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne, a także polisy, które dotyczą ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ten typ benefitu pozapłacowego najczęściej spotykany jest w dużych firmach. Forma finansowania zależy od wewnętrznych ustaleń firmy. Składka na ubezpieczenie może być współfinansowana przez pracodawcę lub w pełni finansowana ze środków pracownika. W największych firmach ubezpieczenie na życie może być całkowicie opłacane przez pracodawcę.

20%

Tylu respondentów wskazuje, że ubezpieczenie na życie to najbardziej atrakcyjny benefit.

28%

Tylu respondentów deklaruje posiadanie benefitu w formie ubezpieczenia na życie.

26%

Tylu respondentów aktywnie korzysta z ubezpieczenia na życie w formie benefitu pracowniczego.


Zobacz pozostałe benefity z rankingu Top 10

Kiedy szukamy pracy w IT, pod uwagę bierzemy nie tylko wynagrodzenie i konkretne specjalizacje. Benefity – jak potwierdza to nasze badanie – również mają duże znaczenie. Zapoznaj się z podsumowaniem i metodyką badania. →


benefity dla pracowników
Elastyczne godziny pracy
Więcej niż 26 dni urlopu
benefity dla pracowników
Praca zdalna 100%
benefity dla pracowników
Ubezpieczenie na życie
Języki obce z nativem
Zwrot kosztów za telefon i internet
benefity dla pracowników

O badaniu

Benefity w ostatnich latach stały się regularnym elementem oferowanym powszechnie pracownikom, często już bez względu na wielkość firmy. Niezależnie od wielkości organizacji, pracodawcy starają się skusić kandydatów dodatkowymi bonusami. Na zlecenie Enter The Code i Netwise firma badawcza ARC Rynek i Opinia przebadała 1010 respondentów w temacie postrzegania benefitów pracowniczych, a także ich charakteru i częstości występowania.

Kto wziął udział w badaniu? Badanie przeprowadzono wśród 1010 osób, z czego 806 zadeklarowało posiadanie benefitów pracowniczych. W grupie respondentów znalazło się 50% kobiet i 50% mężczyzn w przedziale wiekowym 20-65 lat. Najmniejszą grupę (5%) stanowiły osoby w przedziale wiekowym 20-24 lata. 74% osób zadeklarowało posiadanie wykształcenia wyższego, a 96% ma stałą pracę. W ramach umowy o pracę pracuje 89% osób.


Czytaj artykuły o benefitach i kulturze firmowej