Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT

Udziały w firmie (akcje)

Ranking benefitów dla pracowników →

Udziały w firmie (akcje)

13% badanych uważa udziały w firmie za standard, a nie benefit


Miejsce 10. w rankingu benefitów
← Zobacz Miejsce 9 | Zobacz Miejsce 1 →

Partner merytoryczny

Udziały w firmie pracodawcy? Niektóre spółki obecne na giełdzie oferują właśnie taki benefit. Trafiamy do danej organizacji jako specjalista, którzy otrzymuje pakiet akcji i te – po określonym czasie – mamy prawo sprzedać. Jest to związane z ryzykiem, ponieważ może się okazać, że dana firma straci na wartości i akcje będą o wiele tańsze niż wtedy, gdy je otrzymaliśmy. Ale może też dojść do sytuacji odwrotnej, a wtedy pojawia się możliwość na gigantyczne premie. W sieci znajdziemy nawet historie osób, które w taki właśnie sposób dołączyły do grona milionerów.

14%

Tylu respondentów wskazuje, że udziały w firmie to najbardziej atrakcyjny benefit.

6%

Tylu respondentów deklaruje posiadanie benefitu w formie udziałów w firmie.

4%

Tylu respondentów aktywnie korzysta z udziałów w firmie w formie benefitu pracowniczego.


W naszym badaniu 14% respondentów wskazuje, że udziały w firmie to najbardziej atrakcyjny benefit, natomiast tylko 6% deklaruje posiadanie takiego benefitu. W Polsce ciągle tego rodzaju dodatki nie są na porządku dziennym i firmy, które oferują pracownikom akcje, zaliczamy do wyjątków.

Zobacz pozostałe benefity z rankingu Top 10

Kiedy szukamy pracy w IT, pod uwagę bierzemy nie tylko wynagrodzenie i konkretne specjalizacje. Benefity – jak potwierdza to nasze badanie – również mają duże znaczenie. Zapoznaj się z podsumowaniem i metodyką badania. →


benefity dla pracowników
Elastyczne godziny pracy
Więcej niż 26 dni urlopu
benefity dla pracowników
Praca zdalna 100%
benefity dla pracowników
Ubezpieczenie na życie
Języki obce z nativem
Zwrot kosztów za telefon i internet
benefity dla pracowników

O badaniu

Benefity w ostatnich latach stały się regularnym elementem oferowanym powszechnie pracownikom, często już bez względu na wielkość firmy. Niezależnie od wielkości organizacji, pracodawcy starają się skusić kandydatów dodatkowymi bonusami. Na zlecenie Enter The Code i Netwise firma badawcza ARC Rynek i Opinia przebadała 1010 respondentów w temacie postrzegania benefitów pracowniczych, a także ich charakteru i częstości występowania.

Kto wziął udział w badaniu? Badanie przeprowadzono wśród 1010 osób, z czego 806 zadeklarowało posiadanie benefitów pracowniczych. W grupie respondentów znalazło się 50% kobiet i 50% mężczyzn w przedziale wiekowym 20-65 lat. Najmniejszą grupę (5%) stanowiły osoby w przedziale wiekowym 20-24 lata. 74% osób zadeklarowało posiadanie wykształcenia wyższego, a 96% ma stałą pracę. W ramach umowy o pracę pracuje 89% osób.


Czytaj artykuły o benefitach i kulturze firmowej