Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT
wizualizacja

Wizualizacja. Jak ją przeprowadzić?

Ostatnia aktualizacja 28 lutego, 2022

Wizualizacja jest jednym z narzędzi podczas planowania w zwinnym zarządzaniu projektami. W czym konkretnie pomaga i jak można ją przeprowadzić?

Dlaczego wizualizacja jest potrzebna?

Wizualizacja pomaga w organizowaniu pracy oraz planowaniu priorytetów. Można ją przeprowadzić różnymi metodami i w różnych momentach pracy nad produktem. Dzięki wizualizacji, zespół ma szansę sprawnie wyłonić najsensowniejsze pomysły i szybko ustalić kolejność zadań, a także weryfikować proces podczas jego trwania.

Wizualizacja z założenia pozwala na to, aby planowanie i ustalanie priorytetów było samoregulujące się. To oznacza, że poprzez wprowadzenie metod wizualizacyjnych do projektu, możemy zacząć zauważać zależności w wynikaniu kolejności zadań, a także nadawaniu im priorytetu.

Zobacz: Facylitacja

Wizualizacja w Sprincie – jak ją przeprowadzić?

Sprint jest ograniczeniem czasowym, które ma za zadanie sprawić, aby zespół generował wartościowe pomysły. Mając ograniczony czas na omawianie priorytetów, mobilizujemy się do szybkich i konkretnych ustaleń, które następnie są sortowane. Jak wygląda przykładowa wizualizacja w Sprincie?

1. Na przygotowanej tablicy (fizycznej albo online) należy stworzyć tabelę składającą się z pionowych kolumn z dniami tygodnia oraz wierszami, na początku których powinny znaleźć się imiona członków zespołu.

2. Od razu trzeba zaznaczyć zaplanowane wcześniej lub stałe wydarzenia.

3. Każdy z deweloperów powinien umieścić na tablicy swoje zadania. Robi się to tak, że deweloper rysuje poziomą linię obejmującą dni, które będą poświęcone na wykonanie zadania, a w ostatnim dniu – planowanym zakończeniu – przykleja kartkę z nazwą zadania.

4. Jeśli inny deweloper pracuje nad tym samym zadaniem, prowadzi linię przez dni tygodnia od swojego imienia w kierunku kartki przyklejonej przez pierwszego dewelopera.

5. Jeśli między poszczególnymi zadaniami istnieją powiązania, wtedy można połączyć je dodatkową linią i odpowiednio oznaczyć, czym jest ta zależność.

Całość tablicy będzie miała wymiar imiennej tabeli z terminarzem i planami poszczególnych zadań. Dzięki takiej wizualizacji, widać namacalnie, ile rzeczy jest w trakcie procesu i jakie dodatkowe działania lub zmiany należałoby nanieść.

Inne metody wizualizacji

Poza tworzeniem tablic, istnieją jeszcze inne metody wykorzystywane w wizualizacji. Najpopularniejsze z nich dotyczą samego produktu oraz ścieżki klienta.

Sprawdź: Pierwsza mysz komputerowa

Product roadmap

Product roadmap (mapa drogowa produktu) opisuje kroki, które trzeba podjąć, aby osiągnąć założone cele produktowe. W tworzeniu roadmapy produktu określa się cele krótko- oraz długoterminowe, a także metody ich osiągnięcia.

Przykładowa mapa drogowa produktu, źródło: craft.io

Aby stworzyć mapę produktu, należy najpierw określić strategię oraz zebrać informacje o produkcie zarówno od klienta, jak i użytkowników. Umożliwią one wyznaczenie ram czasowych potrzebnych do spełnienia poszczególnych celów. Przydatnym narzędziem online do roadmapy produktu jest Craft.io.

Customer journey map

Customer journey map (mapa podróży klienta) ma formę diagramu lub kilku diagramów, które przedstawiają interakcję klientów z firmą oferującą produkt. Nie ma jednego ustalonego wzoru takiej mapy, ale ogólne zasady jej tworzenia opierają się o: zrozumiały przekaz, atrakcyjność wizualną, infografiki czy osie czasu.

Wizualizacja za pomocą customer journey map
Przykładowa mapa podróży klienta, źródło: lucidchart.com

Mapa podróży klienta powinna zawierać wszystkie punkty styku, potencjalne emocje klienta, a także działania, które powinien podjąć na danym etapie. Przykładem narzędzia online, dzięki któremu można stworzyć mapę podróży klienta jest Lucidchart.com

Total
0
Shares
_podobne artykuły