Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT
algorytmy-czym-sa-gdzie-z-nich-korzystamy

Algorytmy – czym są i gdzie z nich korzystamy?

Ostatnia aktualizacja 23 czerwca, 2022

Tak naprawdę, to algorytmy towarzyszą nam od dzieciństwa aż do śmierci. Tworzymy je sami, narzucają nam je inni, korzystamy z nich z rozmysłem. Czym zatem są i gdzie je wykorzystujemy?

Zobacz: Algorytmy Twittera otwartym kodem źródłowym

Czym są algorytmy?

Słowo algorytm, jak podaje Wikipedia, wywodzi się z łacińskiego słowa „algorithmus”, które oznacza wykonywanie działań matematycznych za pomocą liczb arabskich.

Algorytm obecnie jest to ciąg konkretnie i jasno zdefiniowanych czynności, które należy wykonać, aby osiągnąć cel. Algorytmy wykorzystujemy w życiu codziennym, ale głównie używa się tego określenia w odniesieniu do pracy programistów.

Algorytmy można zapisywać w różny sposób:

  • słowny – ciągły opis wykonywania kolejnych czynności;
  • kroki – numerowana lista kroków do wykonania;
  • pseudokod – opis słowny zawierający instrukcje z języka programowania;
  • drzewo algorytmu – graficzna prezentacja działania algorytmu od dostarczenia danych wejściowych do uzyskania wyniku;
  • schemat blokowy – schemat graficzny działania kodu zapisany poprzez wykorzystanie zdefiniowanych i przedstawiających konkretne działania figur geometrycznych.

Uznajemy, że algorytmy są prawidłowe w przypadku, gdy wykonanie wszelkich czynności może zostać zakończone w określonym czasie.

Są jednak problemy, których nie da się zakończyć w czasie, dlatego też bywa, że efektem działania algorytmu może być wynik przybliżony, ale wtedy przyjmuje się odpowiednie założenia. Takim przypadkiem może być obliczanie liczby Pi. Można określić, że algorytm wykorzystujący pełną moc obliczeniową komputera zakończy obliczenia po określonym czasie, lub gdy zostanie obliczone, dajmy na to, 30 miejsce po przecinku.

Gdzie korzysta się z algorytmów?

Algorytmy wykorzystywane są, tak jak wspomnieliśmy, w programowaniu. W tym przypadku mają one na celu analizę, weryfikację i dokonywanie konkretnych obliczeń lub przetworzeń na wprowadzonych informacjach, aby uzyskać założony efekt. Algorytm działa poprawnie, jeśli zawsze przy takich samych danych wejściowych zwraca identyczny wynik.

W życiu codziennym korzystamy z algorytmów przykładowo w kuchni, gdy przygotowujemy danie z przepisu. Danymi wejściowymi są produkty i ich ilość, a kolejne kroki, to czynności, które należy wykonać, aby na końcu uzyskać danie.

Instrukcje obsługi urządzeń, to także algorytmy. Jeśli urządzenie może wykonywać wiele różnych czynności, to instrukcja zawiera wiele algorytmów, dzięki którym można uzyskać różne wyniki.

Sprawdź: Programowanie dla dzieci – robot Photon

Total
0
Shares
_podobne artykuły