Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT
Ruby vs Python / Fot. Trismegist san, Shutterstock

Ruby vs Python. Najważniejsze starcie i kluczowe różnice

Ostatnia aktualizacja 14 sierpnia, 2023

Ruby vs Python. To dwa popularne języki programowania o wielu podobieństwach, ale też istotnych różnicach. Oba mają swoje mocne i słabe strony, a wybór między nimi często zależy od konkretnego projektu, preferencji programisty lub wymagań zespołu.

 • Ruby i Python to popularne języki programowania z podobieństwami, ale także istotnymi różnicami, które decydują o ich wyborze w zależności od projektu
 • Ruby skupia się na estetyce i ekspresji kodu, natomiast Python na prostocie i czytelności. Różnice te odzwierciedlają się w ich składniach
 • Jeśli chodzi o wydajność, oba języki nie są najbardziej wydajne, ale Python jest często uważany za bardziej wydajny niż Ruby w wielu zastosowaniach
 • Ruby jest najbardziej znany z frameworku Ruby on Rails, podczas gdy Python oferuje wiele bibliotek i frameworków do różnorodnych zastosowań, od tworzenia aplikacji internetowych po analizę danych i uczenie maszynowe
 • Zarówno Ruby, jak i Python mają silne i aktywne społeczności, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju i popularyzacji tych języków
Nie udało się zapisać Twojej subskrypcji. Spróbuj ponownie.
Udało się! Widzimy się niebawem – newsletter wysyłamy w każdy wtorek

Otrzymuj za darmo unikalne poradniki, dane i wiedzę o pracy w IT – dostarczane co tydzień

Klikając “Zapisz mnie” wyrażasz zgodę na otrzymywanie e-maili od redakcji, a także ofert partnerów oraz akceptujesz naszą Politykę prywatności.

Najważniejsze różnice między nimi zachodzą w obszarach:

 • Przeznaczenie i filozofia
 • Składnia
 • Performance
 • Biblioteki i frameworki
 • Społeczność
 • Zastosowania

W tekście wyjaśniamy szczegółowo różnice pomiędzy tymi językami.

Ruby vs Python. Przeznaczenie i filozofia

Ruby i Python, choć oba są językami programowania wysokiego poziomu, mają różne przeznaczenia i filozofie stojące za nimi.

Ruby został zaprojektowany z myślą o tworzeniu pięknego i eleganckiego kodu. Założyciel języka, Yukihiro “Matz” Matsumoto, chciał stworzyć język, który pozwalałby programistom na cieszenie się procesem programowania. To podejście jest zauważalne w elastyczności języka, który oferuje wiele różnych sposobów na osiągnięcie tego samego celu. Ruby stał się szczególnie popularny dzięki frameworkowi Ruby on Rails, który umożliwił szybkie tworzenie aplikacji internetowych. Filozofia Ruby, zwana często “programistyczną radością”, podkreśla, że programowanie powinno być przyjemne i ekspresyjne.

Python z kolei został zaprojektowany z myślą o prostocie i czytelności kodu. Jego założyciel, Guido van Rossum, chciał stworzyć język, który eliminowałby zbędne skomplikowania i pozwalałby na łatwe czytanie i zrozumienie kodu nawet dla osób, które nie były jego autorem. Filozofia Pythona jest zawarta w “The Zen of Python”, zestawie aforystycznych zasad, które podkreślają takie wartości jak jasność, prostota i eksplicytność. Python jest używany w szerokim zakresie zastosowań, od tworzenia aplikacji internetowych, przez analizę danych, po uczenie maszynowe. Jego wszechstronność, wspierana prostotą składni, sprawia, że jest jednym z najpopularniejszych języków na świecie.

Chociaż Ruby i Python mają różne podejście do programowania, oba języki oferują potężne narzędzia, które umożliwiają tworzenie innowacyjnych i funkcjonalnych aplikacji.

Ruby vs Python. Składnia

Składnia w językach programowania odgrywa kluczową rolę w określeniu, jak kod jest czytany i zrozumiały dla programistów. Różnice w składni między Ruby a Python są wyraźne i odzwierciedlają filozofie obu języków.

Ruby jest znany ze swojej elastyczności składni. Ta elastyczność pozwala programistom na wyrażanie siebie w różnorodny sposób, często umożliwiając różne sposoby zapisu tej samej funkcji czy metody. Dzięki temu programiści mają większą swobodę w wyborze, jak chcą zapisać swój kod, co może prowadzić do bardziej ekspresyjnych i eleganckich rozwiązań. W Ruby można często pomijać nawiasy w wywołaniach funkcji czy metody, co może czynić kod bardziej czytelnym dla niektórych programistów.

Python kładzie nacisk na czytelność i jednoznaczność składni. W Pythonie wcięcia są nie tylko zaleceniem stylistycznym, ale są konieczne dla struktury programu. Oznacza to, że bloki kodu, takie jak pętle czy funkcje, są definiowane przez ich wcięcia, a nie przez nawiasy klamrowe czy inne znaki. Ta charakterystyczna cecha składni Pythona ma na celu zachęcenie programistów do pisania czystego, łatwo zrozumiałego kodu. Ponadto, w Pythonie zaleca się stosowanie jednego, “najlepszego” sposobu rozwiązania problemu, co jest wyrażone w jednym z przysłów “The Zen of Python”: “There should be one– and preferably only one –obvious way to do it.”

Podsumowując, składnia Ruby i Python odzwierciedla filozofie i wartości tych języków. Ruby pozwala na większą elastyczność i ekspresję w kodzie, podczas gdy Python kładzie nacisk na prostotę i jednoznaczność.

Performance

Python vs Ruby / Fot. Trismegist san, Shutterstock.com

Wydajność w językach programowania jest istotnym kryterium, które może wpłynąć na wybór jednego języka nad drugim, zwłaszcza w kontekście konkretnych zastosowań lub projektów.

Ruby nie jest znany z bycia najszybszym językiem, zwłaszcza w porównaniu z językami kompilowanymi, takimi jak C czy Java. Jednak dla wielu zastosowań, takich jak rozwój aplikacji webowych, wydajność Ruby jest wystarczająca. Wprowadzenie Ruby on Rails, popularnego frameworka do tworzenia aplikacji internetowych, dało Ruby dużą popularność, pomimo jego ograniczeń wydajnościowych. W ciągu lat zostało wprowadzone wiele optymalizacji i ulepszeń, ale niektóre operacje, zwłaszcza te związane z CPU, mogą być wolniejsze w Ruby niż w niektórych innych językach.

Python również nie jest najszybszym językiem, ale jest ogólnie uważany za bardziej wydajny niż Ruby w wielu zastosowaniach. Dzięki różnym implementacjom, takim jak PyPy, które korzystają z technologii JIT (Just-In-Time compilation), Python może osiągnąć znacznie wyższą wydajność w niektórych zadaniach w porównaniu z standardową implementacją CPython. Ponadto, dla zadań wymagających dużej wydajności, w Pythonie często korzysta się z rozszerzeń napisanych w języku C, co umożliwia osiągnięcie wydajności porównywalnej z językami kompilowanymi.

Ogólnie rzecz biorąc, chociaż zarówno Ruby, jak i Python nie są językami, które są najbardziej znane z wysokiej wydajności w porównaniu z innymi językami, oba mają swoje mocne i słabe strony. Wybór między nimi często zależy od konkretnego zastosowania, wymagań projektu oraz preferencji programisty.

Biblioteki i frameworki

Biblioteki i frameworki stanowią jedno z najważniejszych kryteriów wyboru języka programowania, ponieważ oferują zestaw narzędzi i rozwiązań, które mogą znacznie przyspieszyć rozwój i implementację różnorodnych funkcji.

W kontekście Ruby najbardziej znany i rozpoznawalny framework to Ruby on Rails, który zrewolucjonizował rozwój aplikacji internetowych, wprowadzając zasadę “konwencji nad konfiguracją”. Dzięki Railsom, Ruby stał się bardzo popularny w świecie tworzenia stron internetowych, umożliwiając szybkie prototypowanie i rozwijanie skomplikowanych aplikacji internetowych w bardziej zorganizowany i uporządkowany sposób. Oprócz Rails, Ruby ma również wiele innych bibliotek i gemów, które pomagają w różnorodnych zadaniach, od obsługi obrazów po automatyzację zadań.

Python jest znany z ogromnej liczby bibliotek i frameworków do przeróżnych zastosowań. Django to jeden z najbardziej popularnych frameworków do tworzenia aplikacji internetowych w Pythonie, ceniony za swoją modularność i elastyczność. Flask to inny framework webowy, który pozwala na bardziej lekki i elastyczny rozwój. Python jest również językiem wyboru w dziedzinie nauki o danych i uczenia maszynowego, z takimi bibliotekami jak NumPy, pandas czy TensorFlow. W dziedzinie automatyki, skryptowania i analizy danych, Python ma również wiele do zaoferowania dzięki swoim różnorodnym bibliotekom.

Warto dodać, że oba języki, Ruby i Python, mają aktywne i zaangażowane społeczności, które nieustannie tworzą nowe narzędzia i rozwiązania, które mają na celu ułatwienie i przyspieszenie rozwoju aplikacji. Wybór między nimi często zależy od specyficznych potrzeb projektu oraz od tego, które narzędzia lub frameworki są bardziej odpowiednie dla danego zadania.

Ruby vs Python. Społeczność

Ruby on Rails / Fot. Melisa Parlak, Shutterstock.com

Wspólnota wokół języka programowania odgrywa kluczową rolę w jego rozwoju, popularyzacji i wsparciu. Jest to zbiór programistów, deweloperów, miłośników technologii i entuzjastów, którzy aktywnie uczestniczą w dyskusjach, tworzeniu narzędzi, dzieleniu się wiedzą oraz pomagają w rozwiązywaniu problemów innych użytkowników.

Dla Ruby wspólnota ta wyrosła w znacznym stopniu dzięki sukcesowi Ruby on Rails. Wspólnota Ruby jest znana z przyjaznego podejścia, otwartości na nowych członków oraz chęci dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Wielu deweloperów Ruby angażuje się w organizację warsztatów, konferencji i spotkań, gdzie mają możliwość wymiany doświadczeń, nauki i nawiązywania kontaktów. Jest to również wspólnota, która kładzie duży nacisk na eleganckie i czytelne pisanie kodu.

Z kolei społeczność Pythona jest jedną z największych i najbardziej aktywnych w świecie programowania. Python, będący językiem o szerokim zastosowaniu, przyciąga ludzi z różnych dziedzin – od twórców stron internetowych, przez naukowców zajmujących się analizą danych, aż po specjalistów od sztucznej inteligencji. Dzięki tej różnorodności, społeczność Pythona jest niezwykle bogata w doświadczenia i wiedzę, co przekłada się na ogromne wsparcie dla początkujących, a także zaawansowanych programistów. Wspólnota Pythona jest również odpowiedzialna za organizację licznych konferencji, takich jak PyCon, które gromadzą tysiące uczestników z całego świata.

W obu przypadkach, zarówno dla Ruby, jak i Pythona, mocne i aktywne wspólnoty przyczyniają się do ciągłego rozwoju języków, tworzenia nowych narzędzi i rozwiązania problemów w codziennej pracy programistów. Ich zaangażowanie i pasja są kluczowym elementem sukcesu obu języków.

Ruby vs Python. Zastosowania

Zastosowania danego języka programowania definiują obszary, w których jest on najczęściej wykorzystywany i gdzie najlepiej sprawdza się jego funkcjonalność.

Ruby, pierwotnie zaprojektowany jako uniwersalny język programowania, stał się szczególnie popularny w środowisku webowym dzięki frameworkowi Ruby on Rails. Ten framework znacząco upraszcza proces tworzenia aplikacji internetowych, oferując jednocześnie wysoką wydajność i elastyczność. Ruby często wybierany jest także do zadań związanych z automatyką, skryptowaniem oraz prototypowaniem, ze względu na jego elastyczność i składnię, która jest zarówno ekspresyjna, jak i czytelna.

Python jako język programowania / Fot. jivacore, Shutterstock.com

Python natomiast ma szeroki zakres zastosowań, rozpoczynając od tworzenia stron i aplikacji internetowych, przez analizę danych, uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję, aż po automatykę i rozwój gier. Dzięki bogatej kolekcji bibliotek i narzędzi, Python stał się jednym z głównych języków w dziedzinie analizy danych i nauki o danych. Jego składnia, która kładzie nacisk na czytelność, czyni go doskonałym wyborem dla początkujących programistów, ale również dla specjalistów pracujących nad skomplikowanymi projektami.

W obu przypadkach zastosowania języków ewoluują wraz z rozwojem technologii i potrzebami rynku. Zarówno Ruby, jak i Python oferują zestaw narzędzi i bibliotek, które pozwalają im dostosować się do różnorodnych wymagań i projektów w dynamicznie zmieniającym się środowisku technologicznym.

Na koniec przedstawiamy kilka popularnych aplikacji i stron internetowych, które opierają na tych językach programowania.

Ruby (głównie dzięki Ruby on Rails):

GitHub – największa na świecie platforma hostingowa dla projektów programistycznych, wykorzystuje Ruby on Rails.
Airbnb – serwis do wynajmu krótkoterminowego, który również korzysta z Ruby on Rails w swoim backendzie.
Twitch – chociaż większość serwisu jest napisana w innych technologiach, niektóre części Twitcha wykorzystują Ruby on Rails.
Basecamp – narzędzie do zarządzania projektami, stworzone przez twórców Ruby on Rails.
Shopify – platforma e-commerce, która pozwala na tworzenie sklepów internetowych.

Python:

Instagram – jedna z największych aplikacji społecznościowych na świecie, początkowo została zbudowana w całości przy użyciu Django, frameworka Pythona.
Pinterest – serwis do kolekcjonowania i udostępniania obrazów, również bazuje na Django.
Spotify – chociaż większa część aplikacji nie jest napisana w Pythonie, to jednak jest on wykorzystywany w niektórych usługach backendowych.
Dropbox – usługa przechowywania i synchronizacji plików w chmurze, w której duża część kodu jest napisana w Pythonie.
YouTube – choć z biegiem lat wiele się zmieniło, pierwotnie YouTube był oparty na Pythonie i nadal jest w nim napisana znacząca część kodu serwisu.

Oczywiście, warto zaznaczyć, że zarówno Ruby, jak i Python, są językami uniwersalnymi i mogą być używane do tworzenia różnych aplikacji. Wskazane przykłady są jedynie ilustracją ich popularności i wszechstronności w różnych dziedzinach technologii internetowych.

Czytaj też:

Total
0
Shares
_podobne artykuły