Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT
tablice python

Tablice w Pythonie służą do przechowywania sekwencji elementów

Ostatnia aktualizacja 19 grudnia, 2023

Tablice w Pythonie są jednym z najbardziej wszechstronnych typów danych dostępnych w tym języku. Umożliwiają przechowywanie sekwencji elementów różnego typu, a listy, na których widnieją, można modyfikować po utworzeniu. W tym artykule przyjrzymy się bliżej składni list, ich właściwościom oraz zastosowaniom. Podamy również przykłady kodu, które pomogą zrozumieć ich działanie.

Tablice w Pythonie – podstawy

Tworzenie list

Listę w Pythonie można utworzyć poprzez umieszczenie elementów oddzielonych przecinkami w nawiasach kwadratowych []. Na przykład:

moja_lista = [1, 2, 3]
print(moja_lista)

Dostęp do elementów listy

Do elementów listy można uzyskać dostęp, używając indeksów. Indeksy w Pythonie zaczynają się od 0 dla pierwszego elementu. Na przykład:

print(moja_lista[1]) # Wypisze 2

Modyfikowanie tablic w Pythonie

Dodawanie elementów

Elementy można dodawać do listy za pomocą metod append() oraz insert(). Na przykład:

moja_lista.append(4)
print(moja_lista) # Wypisze [1, 2, 3, 4]

moja_lista.insert(1, 'a')
print(moja_lista) # Wypisze [1, 'a', 2, 3, 4]

W powyższym kodzie wykonuje się dwie operacje na liście moja_lista.

 1. Dodanie elementu na końcu listy (append):
  • moja_lista.append(4): Ta linia dodaje element 4 na końcu listy moja_lista. Metoda append jest używana do dodawania pojedynczego elementu na koniec listy. Przed wykonaniem tej operacji, zakładając że moja_lista zawierała elementy [1, 2, 3], dodanie 4 spowoduje, że lista będzie teraz wyglądać tak: [1, 2, 3, 4].
  • print(moja_lista): Następnie drukuje zmodyfikowaną listę, pokazując jej nowy stan, czyli [1, 2, 3, 4].
 2. Wstawianie elementu na określonej pozycji (insert):
  • moja_lista.insert(1, 'a'): Ta linia wstawia element 'a' na pozycji o indeksie 1. Metoda insert przyjmuje dwa argumenty: pierwszy to indeks, na którym ma zostać wstawiony nowy element, a drugi to wartość tego elementu. W tym przypadku 'a' jest wstawiane na miejsce drugiego elementu (indeks 1, ponieważ indeksowanie w Pythonie zaczyna się od 0). Elementy, które były wcześniej na tej pozycji i za nią, są przesuwane o jeden indeks w prawo. Tak więc, lista [1, 2, 3, 4] zmienia się na [1, 'a', 2, 3, 4].
  • print(moja_lista): Ponownie, kod drukuje zmodyfikowaną listę, teraz wyświetlając [1, 'a', 2, 3, 4].

Usuwanie elementów

Elementy można usuwać za pomocą metody remove() lub słowa kluczowego del. Na przykład:

moja_lista.remove('a')
print(moja_lista) # Wypisze [1, 2, 3, 4]

del moja_lista[2]
print(moja_lista) # Wypisze [1, 2, 4]

W powyższym kodzie również wykonujemy dwie operacje. Tym razem jest to usuwanie elementów z listy moja_lista.

 1. Usuwanie elementu o określonej wartości (remove):
  • moja_lista.remove('a'): Ta linia usuwa pierwsze wystąpienie elementu 'a' z listy moja_lista. Metoda remove szuka podanego elementu w liście i usuwa pierwszy znaleziony egzemplarz. Jeśli lista przed wykonaniem tej operacji wyglądała tak: [1, 'a', 2, 3, 4], to po usunięciu 'a', jej zawartość będzie [1, 2, 3, 4].
  • print(moja_lista): Następnie kod drukuje zmodyfikowaną listę, co potwierdza usunięcie elementu 'a', wyświetlając [1, 2, 3, 4].
 2. Usuwanie elementu o określonym indeksie (del):
  • del moja_lista[2]: Ta linia usuwa element znajdujący się na indeksie 2 z listy moja_lista. W Pythonie indeksowanie zaczyna się od 0, więc indeks 2 odpowiada trzeciemu elementowi listy. Przed wykonaniem tej operacji, lista zawierała [1, 2, 3, 4], więc usunięcie elementu na indeksie 2 (czyli liczby 3) skutkuje listą [1, 2, 4].
  • print(moja_lista): Na koniec, kod drukuje listę po tej operacji, pokazując, że element na indeksie 2 został usunięty, co daje wynik [1, 2, 4].

Zaawansowane operacje na tablicach w Pythonie

Wycinanie list

Można tworzyć podlisty, używając mechanizmu wycinania. Na przykład:

podlista = moja_lista[1:3]
print(podlista) # Wypisze [2, 4]

Iteracja po liście

Można iterować po elementach listy za pomocą pętli for. Na przykład:

for element in moja_lista:
  print(element)

Czytaj także:

Tablice w C++ ułatwiają organizację danych. Przykłady kodu

Wprowadzenie do funkcji w Pythonie

Słowniki w Pythonie. Wykorzystaj ich elastyczność

Total
0
Shares
_podobne artykuły