Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT
lista rozwijana html

Lista rozwijana w HTML krok po kroku

Ostatnia aktualizacja 27 grudnia, 2023

Lista rozwijana to powszechny element interfejsu użytkownika. Znajdzie swoje zastosowanie w każdej usłudze, w której mamy do czynienia z różnymi wariantami opcji do wyboru. Umożliwia ona użytkownikowi szerszy wybór bez zajmowania zbyt dużej przestrzeni na ekranie. W tym artykule omawiamy sposób tworzenia list rozwijanych w HTML i dzielimy się konkretnymi przykładami kodu dla różnych konfiguracji list.

 • Listy rozwijane HTML umożliwiają użytkownikom wybór jednej opcji z wielu, zachowując przy tym minimalizm i efektywność przestrzenną na stronie internetowej.
 • Możliwość grupowania opcji przy użyciu <optgroup>, personalizacji wyglądu przez CSS oraz integracji z JavaScript dla dynamicznych reakcji, czyni listy rozwijane niezwykle wszechstronnymi w konfiguracji.
 • Stosując CSS i JavaScript, programiści mogą znacząco poprawić użyteczność list rozwijanych, dostosowując je do potrzeb użytkowników i estetyki strony internetowej.
Nie udało się zapisać Twojej subskrypcji. Spróbuj ponownie.
Udało się! Widzimy się niebawem – newsletter wysyłamy w każdy wtorek

Otrzymuj za darmo unikalne poradniki, dane i wiedzę o pracy w IT – dostarczane co tydzień

Klikając “Zapisz mnie” wyrażasz zgodę na otrzymywanie e-maili od redakcji, a także ofert partnerów oraz akceptujesz naszą Politykę prywatności.

Lista rozwijana w HTML – podstawy

Listy rozwijane, znane również jako elementy <select> w HTML, są używane do tworzenia menu z wieloma opcjami. Użytkownik może wybrać jedną opcję, a lista zwija się po dokonaniu wyboru. Element <select> zawiera jeden lub więcej elementów <option>, które reprezentują dostępne wybory.

<select>
 <option value="opcja1">Opcja 1</option>
 <option value="opcja2">Opcja 2</option>
 <option value="opcja3">Opcja 3</option>
</select>

Grupowanie opcji

Dla lepszego porządkowania opcje w liście rozwijanej można grupować za pomocą elementu <optgroup>. Każda grupa może mieć etykietę, która służy do organizacji opcji.

<select>
 <optgroup label="Grupa 1">
  <option value="opcja1">Opcja 1</option>
  <option value="opcja2">Opcja 2</option>
 </optgroup>
 <optgroup label="Grupa 2">
  <option value="opcja3">Opcja 3</option>
  <option value="opcja4">Opcja 4</option>
 </optgroup>
</select>

Atrybuty listy rozwijanej HTML

Lista rozwijana może mieć różne atrybuty, takie jak multiple dla wielokrotnego wyboru lub size do określenia liczby jednocześnie wyświetlanych opcji.

<select multiple>
 <option value="opcja1">Opcja 1</option>
 <option value="opcja2">Opcja 2</option>
 <option value="opcja3">Opcja 3</option>
</select>

Stylizowanie listy rozwijanej

Choć listy rozwijane są domyślnie stylizowane przez przeglądarkę, można je dostosować za pomocą CSS, aby lepiej pasowały do designu strony.

Przykład CSS:

select {
 width: 100%;
 padding: 10px;
 border: 1px solid #cccccc;
 border-radius: 4px;
}

Dalsza część tekstu znajduje się pod materiałem wideo:

Integracja z JavaScript

Listy rozwijane często współpracują z JavaScriptem, aby umożliwić dynamiczne działania, m.in. zmianę zawartości strony w zależności od wybranej opcji.

Przykład kodu JavaScript:

document.querySelector('select').addEventListener('change', function() {
 alert('Wybrano opcję: ' + this.value);
});

Ten fragment kodu JavaScript używa funkcji document.querySelector i addEventListener do dodania obsługi zdarzeń do elementu listy rozwijanej (<select>) w dokumencie HTML. Omówmy każdy element tego kodu krok po kroku:

 1. document.querySelector('select'):
  • document: odnosi się do całego dokumentu HTML.
  • querySelector('select'): jest metodą, która zwraca pierwszy element w dokumencie pasujący do podanego selektora CSS. W tym przypadku selektor 'select' wskazuje na pierwszy element <select> (listę rozwijaną) w dokumencie.
 2. .addEventListener('change', function() { ... });:
  • addEventListener: jest metodą używaną do przypisania obsługi zdarzeń do elementu. Pozwala ona zdefiniować, co powinno się stać, gdy określone zdarzenie wystąpi w elemencie.
  • 'change': jest typem zdarzenia, które jest monitorowane. W tym przypadku kod nasłuchuje zdarzenia zmiany (change), co oznacza, że funkcja zostanie wywołana, gdy użytkownik zmieni wybraną opcję w liście rozwijanej.
  • function() { ... }: jest funkcją zwrotną (callback), która zostaje wywołana, gdy zdarzenie change wystąpi. Wewnątrz tej funkcji określone jest, co ma się stać, gdy użytkownik zmieni wybór w liście rozwijanej.
 3. Wewnątrz funkcji zwrotnej:
  • alert('Wybrano opcję: ' + this.value);: Ta linia wyświetla okno dialogowe z komunikatem (alert).
  • this: w kontekście funkcji zwrotnej this odnosi się do elementu, który wywołał zdarzenie, czyli do elementu <select>.
  • this.value: pobiera wartość aktualnie wybranej opcji w liście rozwijanej.
  • 'Wybrano opcję: ' + this.value: tworzy łańcuch tekstowy, który łączy frazę “Wybrano opcję: ” z wartością wybranej opcji, a następnie wyświetla ten tekst w oknie dialogowym alert.

Czytaj także:

Jak zrobić stronę internetową w HTML-u?

ul w HTML – tworzenie i stylizacja list nieuporządkowanych

Total
0
Shares
_podobne artykuły