Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT

Scrum Master. Kim jest? Jak wygląda jego praca?

Ostatnia aktualizacja 9 lutego, 2022

Scrum Master określany jest często agentem zmiany. Nie należy go jednak mylić z project managerem, ponieważ nie zarządza zespołem i procesami, a wspiera w stosowaniu reguł scrumowych. Jak dokładnie wygląda rola Scrum Mastera? Jak nim zostać?

Czym jest Scrum?

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia roli Scrum Mastera, warto krótko powiedzieć o tym, czym jest Scrum.

Scrum to ramy postępowania podczas wytwarzania produktu. W Scrum Guide podkreśla się, że nie jest to proces ani opis działania, ale ogólna definicja reguł postępowania, w których wykorzystuje się różne techniki.

W  Scrumie występują Zespoły Scrumowe, które składają się z:

  • Product Ownera
  • Zespołu Deweloperskiego
  • Scrum Mastera

Reguły postępowania w Scrumie bazują na określonych zależnościach między wydarzeniami artefaktami i rolami wypełnianymi przez członków Zespołów Scrumowych.

Sprawdź: Frontend Developer

Filary Scruma

Scrum bazuje na empirycznym zdobywaniu wiedzy, więc decyzje podejmowane są w oparciu o doświadczenie. Kontrolowanie procesów opiera się na trzech filarach:

  • Przejrzystość

Każda zaangażowana osoba powinna mieć dostęp do szczegółów procesu, które muszą mieścić się w oczywistym dla wszystkich standardzie. Ujednolicony sposób postępowania zapobiega niejasnościom i niezrozumieniu.

  • Inspekcja

Aby wykryć rozbieżności, osoby pracujące w Scrumie powinny poddawać inspekcji postępy w realizacji celu oraz artefakty scrumowe. Inspekcje nie powinny być prowadzone zbyt często. W innym przypadku mogą przeszkadzać w pracy.

  • Adaptacja

Adaptacja służy korygowaniu procesu, jeśli okaże się, że jakiś etap wykracza poza przyjęte założenia.

Powyższe filary wynikają z wartości, wśród których można wymienić: zaangażowanie, odwagę, skupienie, otwartość i poszanowanie.

Aby możliwie jak najbardziej zmniejszać ryzyko, działania polegają na podejściu iteracyjnym (przyrostowym).

Scrum Master – na czym polega ta rola?

Scrum Master określany jest przywódcą służebnym (servant leader), który pomaga Zespołowi Scrumowemu w osiąganiu celów. Wspiera i promuje stosowanie Scruma, czyli pomaga w rozumieniu teorii i wartości. Jaką rolę pełni względem Zespołu Scrumowego?

Wsparcie dla Product Ownera

Scrum Master wspiera Product Ownera w definiowaniu zrozumiałych dla Zespołu Deweloperskiego celów biznesowych oraz kierunku działań. Po zapoznaniu się z celami, pomaga w doborze technik odpowiednich do zrealizowania Backloga Produktu. SM pomaga Product Ownerowi zrozumieć empiryczne podejście do zarządzania produktem, a także sprawuje pieczę nad praktykowaniem zwinnego podejścia (agility).

Wsparcie dla Zespołu Deweloperskiego

SM uczy samoorganizacji i czuwa nad przebiegiem wydarzeń scrumowych. Jeśli istnieje potrzeba, usuwa przeszkody, które mogą pojawić się podczas procesu i pomaga w tworzeniu wartościowych produktów.

Wsparcie dla organizacji

SM uczy stosowania Scruma. Stanowi wsparcie dla pracowników i interesariuszy w rozumieniu reguł postępowania według metodyk zwinnych.

Zobacz: Data Science

Scrum Master – objęcie roli i certyfikacja

Istnieją trzy najpopularniejsze ścieżki pozwalające dotrzeć do objęcia roli Scrum Mastera.

1. Często rola Project Managera przeobraża się naturalnie w rolę Scrum Mastera poprzez wdrażanie metodyk zwinnych w pracy nad produktem.

2. Programista może objąć rolę Scrum Mastera drogą awansu w firmie, która stosuje metody zwinne.

3. Najprostszym sposobem na objęcie roli Scrum Mastera, który pozwala wejść „z zewnątrz” jest kurs.

Za pośrednictwem organizacji Scrum.org można zdobyć certyfikaty poświadczające o poziomie zdobytych kompetencji.

Total
0
Shares
_podobne artykuły