Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT

Zakaz konkurencji w umowie o pracę i B2B

Ostatnia aktualizacja 16 marca, 2022

Branża IT charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością, a niedobór programistów tylko tę sytuację pogłębia. Naturalną konsekwencją jest zabezpieczenie interesów firmy poprzez podpisanie klauzuli lub osobnej umowy o zakazie konkurencji. Taka gwarancja jest kluczowym aspektem zawierania umów ze specjalistami w IT, aby zapobiec możliwym „wyciekom” stosowanych rozwiązań. W takiej sytuacji strony mogą podpisać zakaz konkurencji w formie klauzuli lub osobnej umowy. Co warto o nim wiedzieć?

Zakaz konkurencji – na czym polega?

Klauzula o zakazie konkurencji najczęściej występuje w załączniku dotyczącym poufności. Zakaz konkurencji ustanawia, że pracownik w okresie wykonywania obowiązków w danej firmie i przez określony czas po ich zakończeniu nie może podejmować współpracy z firmą konkurencyjną. Oprócz tego pracownik także nie może świadczyć usług będących konkurencją dla firmy,  w której jest zatrudniony.

Sprawdź: Satelity Starlink

Zakaz konkurencji w branży IT

Biorąc pod uwagę specyfikę branży IT, specjalista może mieć całkowicie zablokowaną możliwość współpracy z innymi firmami w określonym czasie, dlatego w tym przypadku stosuje się precyzyjne dookreślenia.

Klauzula o zakazie konkurencji może być ograniczona do wyszczególnienia konkretnych technologii lub firm prowadzących działalność konkurencyjną. Pozostawia to specjaliście miejsce na wykonywanie pracy w branży, o ile nie koliduje z interesami poprzedniego pracodawcy.

Umowa o pracę a kwestia zakazu konkurencji

W przypadku zawierania umowy o pracę, zakaz konkurencji jest regulowany przez Kodeks Pracy w art. 1011-1014.

W tym wariancie umowy zakaz konkurencji powinien być określony osobnym dokumentem. Zwykle dotyczy on czasu trwania umowy, jednak może zostać przedłużony na określony czas po ustaniu stosunku pracy. Jeśli zakaz konkurencji będzie obowiązywał po ustaniu stosunku pracy, byłemu pracownikowi przysługuje odszkodowanie.

Zakaz konkurencji przestaje mieć moc w sytuacji wygaśnięcia przyczyn jego ustanowienia, ale też wtedy, kiedy firma nie wypłaci odszkodowania w terminie.

Zobacz: Hackathon

B2B a klauzula o zakazie konkurencji

Popularność umowy B2B w branży IT rodzi pytania o możliwość podpisywania dodatkowej klauzuli o zakazie konkurencji. Okazuje się, że nie ma przeciwwskazań, aby podpisać dodatkowy dokument w trakcie trwania umowy B2B, jednak inaczej wygląda sytuacja w przypadku jej wygaśnięcia.

Umowa B2B określa świadczenie usług pomiędzy dwoma przedsiębiorcami. W ramach tej umowy strony mogą umówić się na różne warunki. W przypadku zapisu o zakazie konkurencji ważne jest, aby dokładnie określić sens. Należy także pilnować, aby nie zawierać rzeczy, które mogą stać w sprzeczności z prawem. Kolejną różnicą jest to, że w przypadku B2B nie istnieje obowiązek zapłaty odszkodowania. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dwoje przedsiębiorców może się na to umówić, np. brak odszkodowania doprowadziłby do dużej nierówności.

Total
0
Shares
_podobne artykuły