Centrum wiedzy o technologiach i pracy w IT
funkcje agregujące sql

Zrozum funkcje agregujące w SQL-u krok po kroku

Ostatnia aktualizacja 10 listopada, 2023

Funkcje agregujące w SQL są jednym z ważniejszych elementów analizy, pozwalając na efektywne podsumowywanie i analizę dużych zbiorów danych. Dzięki nim można szybko obliczyć sumy, średnie, maksimum, minimum czy liczbę wierszy spełniających określone kryteria. Ich zrozumienie i właściwe wykorzystanie jest podstawą pracy specjalistów korzystających na co dzień z SQL-a.

Funkcje agregujące SQL – typy

Istnieje kilka podstawowych funkcji agregujących w SQL, z których każda ma swoje unikalne zastosowanie:

  • SUM: Używana do sumowania wartości w kolumnie.
  • AVG: Oblicza średnią wartość w kolumnie.
  • COUNT: Zlicza liczbę wierszy spełniających określone kryteria.
  • MAX i MIN: Pozwalają znaleźć największą i najmniejszą wartość w kolumnie.

Zastosowania funkcji agregujących

Funkcje agregujące w SQL służą do wykonywania obliczeń na zestawie wartości, dając jako pojedynczą wartość w wyniku. Są nieocenione przy analizie danych, pozwalając na szybkie podsumowywanie informacji. Jest to szczególnie przydatne w tworzeniu raportów finansowych, analiz statystycznych czy też w zarządzaniu danymi klientów.

Obliczanie średnich wartości za pomocą AVG

Funkcja AVG oblicza średnią wartość z kolumny, będącą sumą wartości podzieloną przez ich liczbę.

SELECT AVG(CzasOczekiwania) FROM Zamówienia;

Tutaj obliczona zostanie średnia wartość czasu oczekiwania na zamówienie z tabeli Zamówienia.

Dalsza część tekstu znajduje się pod materiałem wideo:

Średnie zużycie RAM lub CPU

W kontekście pracy w IT, funkcje agregujące mogą być wykorzystywane do obliczania średniego wykorzystania pamięci RAM lub CPU przez różne aplikacje na serwerach. Używając funkcji AVG, można szybko uzyskać średnią wartość wykorzystania zasobów. Pomaga to w ocenie ogólnej wydajności i planowaniu aktualizacji infrastruktury.

Przykład zapytania SQL mogłoby wyglądać następująco:

SELECT AVG(UżycieCPU), AVG(UżycieRAM)
FROM StatystykiSerwera
WHERE DataPomiaru BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-01-31';

To zapytanie pozwoliłoby na obliczenie średniego wykorzystania CPU i RAM przez serwery w danym okresie, co jest niezwykle przydatne przy identyfikacji wzorców zużycia i potencjalnych problemów.

Najpopularniejsza funkcja agregująca SQL – COUNT

COUNT jest jedną z najczęściej używanych funkcji agregujących. Może być używana na dwa główne sposoby:

  • COUNT(*): Zlicza wszystkie wiersze w tabeli, niezależnie od wartości w kolumnach.
  • COUNT(column): Zlicza wiersze, gdzie określona kolumna ma wartość inną niż NULL.
SELECT COUNT(*) FROM Klienci;
SELECT COUNT(IdKlienta) FROM Klienci;

Pierwsze zapytanie zwróci liczbę wszystkich wierszy w tabeli Klienci, natomiast drugie zliczy tylko te wiersze, gdzie kolumna IdKlienta posiada wartość.

Zarządzanie ruchem sieciowym

Innym przykładem może być wykorzystanie funkcji SUM i COUNT w kontekście zarządzania ruchem sieciowym. Przykładowo, istnieje potrzeba sprawdzenia, ile łącznie danych zostało przesłanych przez sieć w danym okresie lub ile było indywidualnych sesji połączeniowych. W takim przypadku zapytanie SQL mogłoby wyglądać następująco:

SELECT SUM(PrzesłaneDane), COUNT(IdSesji)
FROM LogiSieciowe
WHERE Data >= '2023-01-01';

Tutaj funkcje agregujące pozwalają na szybką analizę ogromnych ilości danych sieciowych, umożliwiając efektywne zarządzanie siecią i identyfikację potencjalnych problemów z wydajnością.

Czytaj także:

SQL – podstawy w przystępny sposób

Kurs SQL – jak znaleźć odpowiedni i jakie certyfikaty są ważne?

Total
0
Shares
_podobne artykuły